Hromadná pripomienka k stavebným zákonom
Hromadná pripomienka k stavebným zákonom

Prečo žiadame prepracované stavebné zákony opäť stiahnuť?

Úradu podpredsedu vlády sa ani na druhý pokus nepodarilo napísať vyvážene návrhy nových stavebných zákonov. Úradníkom nepomohla naša prvá 40-stranová hromadná pripomienka a aj po prepracovaní sú ich návrhy stále mimoriadne nekvalitné.

Preto sme spolu s ďalšími oganizáciami opätovne predložili hromadnú pripomienku k novým stavebným zákonom. Nové návrhy sa oproti pôvodným, ktoré úrad stiahol a prepracoval, líšia iba minimálne. Zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe naďalej uprednostňujú záujmy developerov pred verejným záujmom. Navyše, pri ich príprave ignorovali pravidlá tvorby zákonov, sú napísané nekvalitne a v rozpore s medzinárodnou legislatívou.

Spolu s WWF Slovensko, SOS BirdLife Slovensko, Slovensko.Digital a OZ Pre dolinu poukazujeme na to, že návrhy nových zákonov sú mimoriadne nevyvážené, uprednostňujú záujmy developerov pred záujmami verejnosti a verejnými záujmami v území, vrátane ochrany prírody. Zákony tiež nie sú v súlade s európskou (napr. smernica o EIA) a medzinárodnou legislatívou (napr. Aarhuským dohovorom). To znamená, že vylučujú verejnosť chrániacu životné prostredie z konania o povoľovaní stavieb či tvorby územného plánu.

Ani susedia sa však o pripravovanej stavbe vo svojom okolí vôbec nemusia dozvedieť. Ak sa aj dozvedia, ich možnosti ovplyvniť takú stavbu alebo jej úplne zabrániť sú minimálne, pretože ich pripomienkami sa stavebný úrad nemusí vôbec zaoberať. Úrad podpredsedu vlády chce tak aj naďalej obmedziť možnosti verejnosti chrániť životné prostredie a vlastníkov susedných stavieb a pozemkov ovplyvniť výstavbu v ich okolí.

Zdôrazňujeme tiež, že pri príprave takýchto zásadných právnych predpisov boli ignorované pravidlá tvorby zákonov. Tieto návrhy sú navyše napísané nekvalitne, obsahujú faktické a gramatické chyby, používajú nezrozumiteľný jazyk a pojmy sú definované veľmi povrchne.

„Žiadame úplné stiahnutie navrhovaných zákonov a ich kompletné prepracovanie. Stavebné zákony musia zabezpečiť, aby práva verejnosti a developerov boli vyvážené, musia chrániť záujmy všetkých, nielen úzkej skupiny ľudí. Zároveň, zákony musia byť napísané kvalitne, zrozumiteľne a v súlade so slovenskou a medzinárodnou legislatívou.“

 -Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS

POMÔŽTE NÁM ZASTAVIŤ NEKVALITNÉ STAVEBNÉ ZÁKONY

Hromadnú pripomienku môžete podpísať do utorňajšej polnoci (21.07.2021)

Z našich pripomienok vyberáme:

  • návrhy sú mimoriadne nevyvážené, veľký význam prikladajú investorským záujmom v území a naopak neprimerane zmenšujú priestor na adekvátne vyhodnotenie iných verejných záujmov v území, vrátane ochrany životného prostredia,
  • návrhy na minimum a v rozpore s medzinárodnými dohovormi a právnou úpravou EÚ obmedzili práva verejnosti zúčastniť sa na rozhodovaní o svojom území,
  • susedia sa o pripravovanej stavbe vo svojom susedstve vôbec nemusia dozvedieť, ak sa aj dozvedia, ich možnosti ovplyvniť takú stavbu alebo jej úplne zabrániť sú minimálne, pretože ich pripomienkami sa stavebný úrad nemusí vôbec zaoberať,
  • pri rozhodovaní o výstavbe je podstatná časť rozhodovania na projektantovi, nie na štátnom (alebo samosprávnom) orgáne;
  • príprava takýchto zásadných právnych predpisov ignoruje zákonom stanovený legislatívny proces,
  • návrhy zákonov sú napísané nekvalitne, obsahujú faktické a gramatické chyby, používajú neštandardný legislatívno-technický jazyk, ktorý je nezrozumiteľný, ustálené pojmy so zaužívaným obsahom sú nahradené novými pojmami, pričom viaceré z nich nie sú dostatočne definované;
  • návrhy stále obmedzujú práva samospráv, predovšetkým obcí pri rozhodovaní o ich území;
  • návrhy čiastočne vrátili do zákona správne konanie, predovšetkým pri zákone o výstavbe, avšak proces, na podklade ktorého sa má rozhodovať, upravili len útržkovito, nedostatočne, prípadne vôbec;
  • návrhy koncentrujú moc v rukách novozriadeného štátneho orgánu Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, a to aj na úkor obcí.

Prečítajte si celé znenie pripomienok k prepracovaným návrhom stavebných zákonov (PDF)

Viac o nových stavebných zákonoch

Blog Evy Kováčechovej

Prečítajte si vynikajúci blog Evy Kováčechovej, advokátky spolupracujúcej z VIA IURIS. Pútavým spôsobom v ňom analyzuje najzásadnejšie nedostatky nových stavebných zákonov a poukazuje na paralely so slávnym dielom Douglasa Adamsa.

O našich výhradách k novým stavebným zákonom a najmä o ich dôsledkoch na každého občana našej krajiny diskutovala Eva Kováčechová so Zuzanou Kovačič Hanzelovou. Rozhovor si môžete pozrieť na SME.sk a jeho audio verzia je dostupná aj ako podcast.

Diskusia Rádio Regina

O Podstate navrhovaných zákonov, ale aj výhradách a pripomienkam verejnosti a samospráv k nim, diskutovala Eva Kováčechová v relácii Klub komunálnej politiky na Rádiu Regina.

Share This