Reakcia VIA IURIS na vyhlásenie Združenia sudcov Slovenska

Koncom minulého týždňa vydala celorepubliková rada Združenia sudcov Slovenska (ZSS) stanovisko, v ktorom okrem iného uvádza, že „požiadavky VIA IURIS zabrániť bývalej štátnej tajomníčke ministerstva spravodlivosti vo výkone funkcie sudcu je vzorovým protiústavným konaním“. VIA IURIS však v žiadnom vyjadrení uvedenú požiadavku vo vzťahu k pani Jankovskej neuviedla.

Keďže vyhlásenie neobsahuje konkrétny výrok, ktorým by sme ako organizácia mali brániť pani Jankovskej vo výkone sudcovskej funkcie, zostáva nám iba sa domnievať,  že ide o toto naše vyjadrenie: „V záujme zachovania nezávislosti a nestrannosti súdnictva by Monika Jankovská podľa nás nemala až do odstránenia pochybností vykonávať funkciu sudkyne, môže napríklad požiadať o prerušenie výkonu funkcie“. Toto stanovisko bolo a stále je pre nás prirodzenou reakciou na odstúpenie M. Jankovskej z vysokej politickej funkcie v súvislosti s vyšetrovaním káuz M. Kočnera.

Vyhlásenie ZSS je pre nás o to prekvapivejšie, že organizácia VIA IURIS v tejto súvislosti vôbec nespochybňovala zákonné či ústavné pravidlá výkonu funkcie sudcu. Dlhodobo však poukazujeme na potrebu budovania a ochrany hodnôt modernej justície – jej nezávislosti, nestrannosti a v neposlednom rade aj na výkon sudcovských právomocí v súlade s etickými štandardami. Hlboko podpriemerná dôvera justície v očiach verejnosti je všeobecne známa a pre výkon spravodlivosti neprijateľná.  Z toho dôvodu je dôležité, aby sa dôkladne a nezávisle prešetrili akékoľvek pochybnosti v súvislosti so sudcami a sudkyňami, ktorých nezávislosť a morálna integrita túto dôveryhodnosť ovplyvňujú. Záujmom všetkých by preto mala byť eliminácia akýchkoľvek udalostí a situácií spochybňujúcich dôveryhodnosť justície, a nie jej uzatváranie pred kritickými postrehmi a kontrolou verejnosti. Navyše, stanovisko ZSS je prekvapivé aj v kontexte nie tak dávnych udalostí, kedy s prispením výkonnej moci boli zneužívané disciplinárne konania na trestanie a umlčiavanie sudcov kritických voči pomerom v justícií a vtedajšiemu jej vedeniu. V tomto čase hlas ZSS vôbec nebolo počuť, hoci nespravodlivo disciplinárne stíhaných sudcov bolo viac ako tucet.

Združenie sudcov Slovenska vo svojom vyhlásení tiež odkazuje na stanovisko CCJE č. 21/2018. V ňom sa tiež uvádza, že nedostatok transparentnosti v súdnom prostredí uľahčuje korupčné správanie na súdoch a naopak, súdny systém s tradične vysokým stupňom transparentnosti a integrity predstavuje najlepšie zabezpečenie proti korupcii. S tvrdením stanoviska CCJE č. 21/2018 sa organizácia VIA IURIS plne stotožňuje.

Share This