Voľba policajného prezidenta

Schválené stavebné zákony sú nekvalitné

Organizácia VIA IURIS považuje stavebné zákony, ktoré včera schválila vláda, za nevyvážené a nekvalitné. Nie je však proti samotnej výstavbe nájomných bytov. Problém vidí v tom, že zákony naďalej uprednostňujú záujmy developerov pred záujmami verejnosti a verejnými záujmami v území, vrátane ochrany prírody. VIA IURIS spolu s ďalšími organizáciami na nedostatky zákonov upozorňovala od zverejnenia prvých návrhov. Niektoré z nich po tlaku organizácie úrad Štefana Holého odstránil, mnohé však ostali.

„Sme radi, že sa podarilo predovšetkým ustrážiť, že obce a mestá budú mať kontrolu nad svojím územným plánom. Tiež sa podarilo presadiť, že proces povoľovania výstavby bude mať jasnejšie pravidlá. V neposlednom rade sa verejnosť bude môcť zapájať do procesu povoľovania výstavby, ktorá ovplyvňuje životné prostredie,” hovorí Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

Podľa VIA IURIS však nové zákony naďalej zhoršujú postavenie susedov a verejnosti pri povoľovaní výstavby v ich okolí, predovšetkým pri líniových stavbách, ako sú napríklad cesty či diaľnice. K výstavbe sa tak môžu vyjadriť len obyvatelia, ktorí bezprostredne susedia so stavebným pozemkom. Tých však dokáže stavebník obísť tým, že si oddelí stavebný pozemok pásom vlastného pozemku. V praxi to bude znamenať, že hoci sa nejaká cesta bude budovať v bezprostrednej blízkosti obce alebo sídliska, obyvatelia nemusia dostať možnosť sa k výstavbe vyjadriť, pretože nebudú považovaní za susedov.

Zákony nezaručujú účasť verejnosti ani pri všetkých stavbách, ktoré môžu mať potenciálny dopad na životné prostredie, čo je v rozpore s medzinárodnou legislatívou, ktorá je pre Slovensko záväzná. Ibe napríklad o stavby, ktoré môžu mať vplyv na chránené územia európskeho významu.

Zákony dávajú priveľkú právomoc projektantovi, ktorý má pôsobiť ako nezávislý posudzovateľ pri vyhodnocovaní stanovísk a podkladov, pričom je však platený stavebníkom. V tomto prípade má organizácia pochybnosti o jeho skutočnej objektivite.

Stavebným úradom bude po novom Úrad pre územné plánovanie a výstavbu a jeho osem regionálnych úradov. V niektorých prípadoch však budú rozhodovať špeciálne stavebné úrady (napr. pamiatkové úrady, úrady v pôsobnosti ministerstva životného prostredia, banské úrady). VIA IURIS vidí problém v tom, že nie je vždy jednoznačné, ktorý úrad má rozhodovať v tej-ktorej veci, pretože zákony sú v tomto ohľade napísané nejasne. Navyše, tieto úrady nie sú odborne ani kapacitne pripravené na takúto agendu.

Organizácia tiež považuje za absurdné, že schválené zákony sa odvolávajú na také znenie zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré v súčasnosti neexistuje, pretože ešte nebolo aktualizované.

Zákony navyše podľa VIA IURIS nezohľadňujú klimatickú zmenu a vôbec neriešia adaptáciu výstavby na meniace sa klimatické podmienky, akými sú zvyšovanie priemerných teplôt vzduchu, vysušovanie krajiny či naopak extrémne zrážky.

„Znenie pôvodných stavebných zákonov sa v priebehu legislatívneho procesu menilo, ich finálna podoba je však naďalej nedostatočná. Nová stavebná legislatíva je nekvalitne spracovaná, neumožňuje účasť verejnosti podľa medzinárodného dohovoru a európskej smernice, ktoré sú pre Slovensko záväzné. V takomto znení stavebné zákony nesplnia základný cieľ, ktorý úrad podpredsedu vlády sľubuje – a to je rýchlejšie vydávanie stavebných povolení. Proces prijímania zákonov v parlamente budeme naďalej sledovať,” uzatvára Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

Organizácia VIA IURIS upozorňuje na nekvalitu a nevyváženosť navrhovanej stavebnej legislatívy od jej zverejnenia podpredsedom vlády Štefanom Holým. Spolu s organizáciami WWF Slovakia, SOS/BirdLife Slovensko Slovensko.Digital a OZ Pre Dolinu podali k obom verziám návrhov hromadné pripomienky, ktoré podporilo viac ako 16 000 ľudí.

Tlačová správa VIA IURIS

Tlačová správa VIA IURIS

Kontakt pre médiá:
Ivana Kohutková, hovorkyňa VIA IURIS
Telefón: +421 905 921 918
E-mail: media@viaiuris.sk

Mohlo by vás zaujímať

 

Share This