Spúšťame kampaň Štrngám za zmenu

VIA IURIS, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Nadácia Pontis a Nadácia Zastavme korupciu spoločne spúšťame kampaň Štrngám za zmenu. Vytvorili sme konkrétne návrhy, ako zvýšiť vymožiteľnosť práva a obmedziť možnosť obchádzania pravidiel mocnými. Cieľom kampane Štrngám za zmenu je pritiahnuť pred parlamentnými voľbami 2016 pozornosť verejnosti pre tieto dôležité zmeny a získať pre ne podporu politických strán, ktoré jediné sú schopné uviesť ich do života.

Kampaň Štrngám za zmenu odkazuje na november ´89 a hodnoty novembra, ktoré boli dodnes naplnené len čiastočne. „Za dvadsaťšesť rokov sa podarilo mnoho skvelých vecí, ale túžba po spravodlivom štáte bez korupcie zostala nenaplnená, preto štrngáme za zmenu,” hovorí riaditeľka Nadácie Pontis Lenka Surotchak.

Napriek množstvu odhalených a medializovaných káuz nebol žiaden vplyvný človek dodnes odsúdený. Dôvodom sú systémové nedostatky v inštitúciách, ktorých úlohou je brániť zneužívaniu moci, kontrolovať a vyšetrovať takéto konanie.

“Sme presvedčení, že občania majú moc, ktorú nevyužívajú a ktorej sa oligarchovia a politici boja. Občania prostredníctvom volieb môžu prinútiť svojich zástupcov uskutočniť systémové zmeny, ktoré budú priestor pre beztrestnosť netransparentných postupov zmenšovať,” hovorí Zuzana Čaputová z VIA IURIS.

Iniciatíva Štrngám za zmenu si zvolila 6 kľúčových oblastí, v ktorých je potrebná zmena zákonov. Návrhy sa týkajú odpolitizovania polície, znižovania vplyvov na prokuratúru, zvyšovania zodpovednosti sudcov, sfunkčnenia Najvyššieho kontrolného úradu, odkrývania schránkových firiem a prikrmovania úradných osôb.

„Od politikov očakávam prijatie konkrétnych opatrení, a tým zlepšenie fungovania kľúčových verejných inštitúcií, ktorých náplňou je ochrana zákonnosti, dodržiavania pravidiel a verejného záujmu. Nemôže nám už stačiť, že nedošlo k porušeniu zákona,“ hovorí Ctibor Košťál riaditeľ SGI.

Konkrétne podrobné návrhy opatrení sú zverejnené na našej stránke www.strngamzazmenu.sk. Po zverejnení programov kandidujúcich politických strán plánujeme v rámci kampane tiež zhodnotiť vecnosť a konkrétnosť návrhov z oblastí, ktorým sa venujeme v predkladaných programoch.

Financovanie kampane je hradené z grantov, finančným a nefinančným vkladom zapojených organizácií a ich podporovateľov. Rovnako robíme verejnú zbierku cez systém Dobrej krajiny, kde má každý možnosť vyjadriť kampani svoju podporu aj finančne prispieť na kampaň.

“Veľa ľudí hovorí, že v marcových parlamentných voľbách nebudú mať koho voliť. Znie to ako zlá správa. No myslím si, že je to aj príležitosť, aby voľby neboli len o stranách a ich tvárach, ale hlavne o programoch a konkrétnych návrhoch, ako zo Slovenska urobiť prosperujúcu krajinu bez korupcie. Verím, že naša iniciatívu k tomuto cieľu prispeje,” myslí si výkonný riaditeľ Nadácie Zastavme korupciu Pavel Sibyla.


Tento projekt podporili Think Tank Fund – Open Society Foundations, Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a Fond pre mimovládne organizácie, ktorý spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti.

Share This