Spustili sme webovú stránku Za dobrú voľbu členov Súdnej rady SR

VIA IURIS dnes spustila špeciálnu webovú stránku zadobruvolbu.sk, ktorej cieľom je sprostredkovať verejnosti základné informácie o Súdnej rade Slovenskej republiky, jej významne a činnosti, ako aj informovať o blížiacich sa voľbách nových členov rady. Okrem základných profilov jednotlivých kandidátov sú na stránke zverejnené odpovede kandidátov na otázky VIA IURIS o tom, ako si predstavujú svoje pôsobenie v Súdnej rade SR, ako aj informácie o ich doterajšej profesijnej dráhe, publikačnej činnosti a niektoré ich mediálne vystúpenia k aktuálnym témam slovenskej justície.

Zloženie Súdnej rady Slovenskej republiky, kľúčového orgánu slovenského súdnictva, sa bude výrazne meniť. V najbližších mesiacoch totiž dôjde k výmene až 11-tich členov z celkového počtu 18 členov rady. Prvým ôsmim členom, vrátane predsedníčky Jany Bajánkovej, sa funkčné obdobie končí už v júni. Nových členov Súdnej rady reprezentujúcich sudcov spoznáme už 23. mája 2017, kedy budú slovenskí sudcovia voliť ôsmich členov Súdnej rady.

„Chceme prispieť k tomu, aby verejnosť ale aj sudcovia, ktorí budú voliť členov Súdnej rady, mali dostatok informácií o kandidátoch, ktorí sa uchádzajú o funkcie v Súdnej rade, o tom, čo by kandidáti chceli presadzovať pri svojej práci v Súdnej rade a o ich názoroch na slovenské súdnictvo. Dúfame, že webstránka pomôže sudcom zvoliť osem dobrých členov Súdnej rady, ktorí prispejú k lepšiemu fungovaniu slovenského súdnictva,“povedal Juraj Rizman, hovorca VIA IURIS.

Súdna rada SR rozhoduje o najdôležitejších veciach v našom súdnictve. Volí predsedu Najvyššieho súdu SR, ale rozhoduje napríklad aj o tom, koho navrhne prezidentovi na vymenovanie za nových sudcov. Súdna rada Slovenskej republiky tiež rozhoduje o bezpečnostných previerkach sudcov, rozhoduje o postupe sudcov na vyšší súd alebo o preložení sudcov na iný súd, volí členov disciplinárnych senátov, ktoré by mali dozerať na správanie a etiku sudcov alebo navrhuje, kto sa má stať sudcom za Slovenskú republiku na európskych súdoch v Štrasburgu a Luxemburgu.

Stránka zadobruvolbu.sk bude pravidelne aktualizovaná, pribúdať budú ďalšie rozhovory, ako aj aktuálne mediálne vystúpenia kandidátov.

Share This