Ústavný súd čaká ešte dlhá cesta

Hoci poslanci konečne zvolili posledných štyroch kandidátov na ústavných sudcov, faktom je, že ústavný súd bol sedem mesiacov funkčný len na polovicu. Skúsenosti s touto voľbou potvrdzujú, že je nevyhnutné, aby boli vykonané zmeny vo výbere ústavných sudcov tak, aby sa už ústavný súd nemohol stať politickým vazalom a mohol efektívne chrániť právny štát a práva ľudí. 

Päť volieb a znefunkčnený ústavný súd

Ak by poslanci k svojmu poslaneckému sľubu, že budú svoj mandát vykonávať v záujme občanov, pristupovali zodpovedne, ústavný súd mohol od februára plniť svoje právomoci efektívne v plnej zostave. Vtedy sa uvoľnilo deväť miest ústavných sudcov a na ústavnom súde zostali len štyria sudcovia. Už v prvom kole voľby bolo možné zo 40 uchádzačov zvoliť 18 takých kandidátov, ktorí spĺňali osobnostné ako aj odborné predpoklady na výkon funkcie ústavného sudcu. Poslanci vtedy nezvolili nikoho. Nasledovali ďalšie štyri voľby, spolu deväť hlasovaní, kým sa podarilo zvoliť potrebný počet kandidátov. Tento nezodpovedný prístup poslancov vážne ohrozil ochranu práv ľudí a právneho štátu. Za sedem mesiacov znefunkčneného ústavného súdu je nevybavených 1400 podaní a 1000 spisov nemá prideleného sudcu. Plénum nebolo schopné rozhodnúť v dôležitých veciach ako boli  napr. voľby do Európskeho parlamentu.

Priebežná obmena – riešenie slovenskej reality

Ústavný súd je finálnym garantom spravodlivosti v tejto krajine. Len on môže rozhodnúť o zrušení neústavného zákona či o neplatnosti volieb, len on môže zrušiť neústavné rozhodnutie štátneho orgánu alebo súdu. Takáto inštitúcia sa v právnom štáte obsadzuje s maximálnym rešpektom a vážnosťou. Slovenská realita však ukazuje, že napriek štandardnej právnej úprave sa ústavný súd môže stať predmetom politického kupčenia, prípadne politického nezáujmu. Napríklad poslední štyria zvolení kandidáti sa zúčastnili každého kola voľby a mohli byť  zvolení hneď vo februári. Uvedené dokazuje, že pre budúcnosť je potrebná zmena legislatívy. Obštrukciám vedúcim k znefunkčneniu ústavného súdu sa dá predísť napríklad zakotvením priebežnej obmeny ústavných sudcov, kedy by tretinu ústavných sudcov volil vždy iný parlament, čo navyše zabezpečí aj jeho kontinuitu.

Kandidáti zvolení menej ako polovicou parlamentu

Ďalším problémom je aj fakt, že niektorí kandidáti boli zvolení menej hlasmi ako 76, teda menej ako polovicou parlamentu, čo je v rozpore s medzinárodnými štandardami a požiadavkami Benátskej komisie. Do budúcna je preto nevyhnutné, aby došlo k zvýšeniu počtu poslancov potrebných na zvolenie kandidáta za ústavného sudcu tak, aby sa na kandidátoch zhodli predstavitelia vládnucej väčšiny spolu s opozíciou, čím by sa posilnila ich legitimita.  

Napokon bude potrebné zvážiť prijatie takých mechanizmov, ktoré by zabránili patovej situácii, aká vznikla pri tejto voľbe. Nie je možné, aby sa ústavný súd stal rukojemníkom väčšinových poslancov pri každej väčšej obmene ústavného súdu.

VIA IURIS preto bude do budúcna navrhovať, aby sa spôsob výberu ústavných sudcov zmenil tak, aby ústavný súd mohol bez politických vplyvov plniť svoju funkciu.

Vypočutie ako pozitívna zmena

Hoci neprešli výraznejšie legislatívne zmeny týkajúce sa výberu ústavných sudcov, verejné vypočutie prenášané televíziou za prítomnosti zástupcov prezidenta bolo predsa len významným krokom vpred oproti minulosti. Kým v minulosti bol ústavnoprávny výbor schopný vypočuť 30 uchádzačov o post funkcie ústavného sudcu v priebehu jedného dňa, teraz vypočúval výbor 40 kandidátov tri dni až do večerných hodín. Otázky, ktoré poslanci a zástupcovia prezidenta kládli, boli zamerané nielen na preukazovanie odborných, ale aj hodnotových a osobnostných predpokladov, dôležitých pre výkon funkcie ústavného sudcu. Na základe kvalitne vykonaného vypočutia tak poslanci ako aj verejnosť mali možnosť lepšie spoznať uchádzačov a poslanci dostali dobrý podklad pre voľbu. Verejné vypočutie tiež podľa nášho názoru odradilo tých, ktorí nespĺňali vysoké odborné ako aj morálne požiadavky.

Samotná skutočnosť, že výber a vypočutie kandidátov sa dialo neporovnateľne podrobnejšie ako v minulosti, však ešte negarantuje, že poslanci ho berú vážne. Zdá sa, že oveľa väčšiu váhu tomuto procesu prikladala verejnosť ako tí, ktorí z neho mali čerpať pri rozhodovaní.

Share This