Ústavný súd SR rozhodol o zrušení Mečiarovych amnestií

VIA IURIS privítala dnešné rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorým súd potvrdil zrušenie tzv. Mečiarových amnestií. Podľa VIA IURIS je pozitívnym signálom, že Ústavný súd vo veci rozhodol v zákonnej lehote a potvrdil, že udelenie Mečiarovych amnestií bolo v rozpore s princípmi demokratického a právneho štátu.

„Sme veľmi radi, že Ústavný súd potvrdil, že ak je štátny orgán podozrivý zo spáchania trestného činu voči občanom, tak páchateľom nemožno navždy zabezpečiť beztrestnosť ani zneužitím inštitútu amnestie. To, že účelové amnestie sú zrušené a páchatelia budú musieť nakoniec predsa len čeliť spravodlivosti, hoci po viacerých rokoch, je dôležitý signál pre všetkých občanov Slovenska,“povedal Peter Wilfling, právnik VIA IURIS

Podľa VIA IURIS rozhodol Ústavný súd SR v súlade s medzinárodnými dohovormi, rozhodnutiami medzinárodných súdov a stanoviskami medzinárodných orgánov, z ktorých vyplýva, že na trestné činy únosu a neľudského zaobchádzania nemožno udeliť amnestiu. O to viac to platí v prípade, ak ide o samoamnestie, ktoré udelili predstavitelia štátu sami sebe a svojim podriadeným za účelom zabrániť vyšetrovaniu a zabezpečiť si beztrestnosť. Takéto samoamnestie sú aj vo svete považované za nelegitímne a sú exemplárnym príkladom zneužitia práva. Obdobné amnestie boli vo viacerých štátoch sveta vyhlásené za neplatné a medzinárodné orgány priamo odporúčajú ich anulovanie.

„Zrušenie Mečiarových amnestií je víťazstvom občanov. Nepochybujem o tom, že bez občianskeho tlaku, bez masívnej online podpisovej akcie a ďalších aktivít tisícov ľudí, ktorí podporili zrušenie amnestií, by sa veci v parlamente nepohli. Táto kampaň je dôkazom, že občianska aktivita má zmysel, prináša konkrétne výsledky a mení krajinu k lepšiemu,“povedal Juraj Rizman, jeden z koordinátorov online podpisovej akcie www.somza.to

VIA IURIS dlhodobo upozorňovala, že tzv. Mečiarove amnestie sú nemorálne, v rozpore s princípmi právneho štátu a treba ich zrušiť. Programová riaditeľka organizácie, advokátka Zuzana Čaputová, bola v skupine významných právnikov, advokátov a sudcov, ktorí v januári 2017 podpísali vyhlásenie za zrušenie Mečiarových amnestií. VIA IURIS koordinovala a zastrešila online podpisovú akciu www.somza.to na podporu zrušenia Mečiarových amnestií v NR SR. Akciu za necelé štyri týždne podporilo 84 127 občanov, čím sa stala doposiaľ najväčšou online podpisovou akciou v histórii SR.

Organizácia VIA IURIS sa tiež v súlade s medzinárodnou zvyklosťou, že zástupcovia odbornej verejnosti môžu predkladať ústavným súdom stanoviská (tzv. listy amicus curiae) k prípadom týkajúcim sa verejného záujmu, v polovici mája obrátila na Ústavný súd SR so stanoviskom ku konaniu o zrušení tzv. Mečiarových amnestií. VIA IURIS predložila súdu materiál, ktorý obsahoval prehľad stanovísk medzinárodných orgánov a rozhodnutí medzinárodných súdov k téme zrušenia amnestií a z ktorého vyplývalo, že Mečiarove amnestie sú v rozpore s princípmi demokratického a právneho štátu.

Share This