VIA IURIS &  The Civil Liberties Union for Europe

VIA IURIS patrí do veľkej rodiny ochrancov občianskych slobôd

Organizácia VIA IURIS vníma úpadok demokracie, právneho štátu a zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť, a preto verí v solidaritu a podporu medzi občianskymi organizáciami naprieč celou Európskou Úniou. S radosťou preto privítala správu o prijatí medzi členov jednej z popredných európskych organizácií – The Civil Liberties Union for Europe (Únia občianskych slobôd pre Európu), ktorá združuje organizácie s podobnými princípmi a misiou VIA IURIS.

Som rád, že odteraz máme medzi členmi aj slovenskú organizáciu VIA IURIS. Svedčí to o rastúcej sile našej siete a znamená to, že môžeme posilňovať postavenie ďalšej dôležitej národnej organizácie, ktorá disponuje znalosťami v oblasti obhajoby verejného záujmu aj na európskej úrovni. Tiež nám to umožňuje vytvoriť si širší obraz o sile demokracie a právneho štátu v Európskej Únii, “ uviedol Balázs Dénes, výkonný riaditeľ Únie občianskych slobôd pre Európu.

Únia a jej členovia sa zhodujú na tom, že ľudia členských štátov EÚ majú žiť v spoločnostiach, ktoré chránia ich občianske slobody, v ktorých sa môžu slobodne zúčastňovať na demokratickom procese, a v ktorých vlády rešpektujú zásady právneho štátu. Únia sa snaží o to, aby EÚ rešpektovala občianske slobody pri tvorbe a prijímaní právnych predpisov a politík. Jej cieľom je tiež, aby EÚ chránila občanov a občianky, keď národné vlády porušia svoje medzinárodné záväzky týkajúce sa dodržiavania občianskych slobôd. Usiluje sa o zvyšovanie povedomia verejnosti o občianskych slobodách, aby boli pre ľudí dôležité a dokázali sa postaviť za svoje práva.

Byť aktívnym občanom ponúkajúcim pomoc, či vyjadrujúcim svoj záujem, názor, pripomienku či nesúhlas, je voľba, ktorú vo VIA IURIS podporujeme. Dlhodobo kriticky analyzujeme občiansku spoločnosť a chránime legislatívne prostredie tak, aby občania Slovenska mali aj v budúcnosti právo na slobodné vyjadrovanie, združovanie a mali možnosť aktívne sa zúčastňovať na správe vecí verejných a kontrolovať ju. Našim členstvom v Únii občianskych slobôd pre Európu chceme prispieť k misii tejto platformy – k podpore, ochrane a presadzovaniu ľudských práv, slobôd, právneho štátu a hodnôt demokracie v Európskej Únii. Veríme v medzinárodnú solidaritu a podporu medzi občianskymi organizáciami, pretože všetci sme svedkami zmenšovania priestoru pre občiansku spoločnosť a zmeny v chápaní základných princípov demokracie a právneho štátu,“ uzavrela Katarína Batková, riaditeľka VIA IURIS.

 

 

ČO JE LIBERTIES?

Únia občianskych slobôd pre Európu (The Civil Liberties Union for Europe) je mimovládna organizácia propagujúca občianske slobody všetkých v Európskej únii (EÚ), s ústredím v Berlíne a pôsobiskom aj v Bruseli. Únia je postavená na sieti národných mimovládnych organizácií pre občianske slobody z celej EÚ. V súčasnosti má členské organizácie v Belgicku, Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Estónsku, Francúzsku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Litve, Poľsku, Rumunsku, Španielsku, Slovinsku, Holandsku a pridružených partnerov v Nemecku a Švédsku. Do budúcnosti má v pláne naďalej rozširovať svoje členstvo o organizácie zo všetkých 27 krajín EÚ.

Share This