VIA IURIS: Pravidlá na zmenu našej ústavy by mali byť prísnejšie, zhodujú sa ministerka spravodlivosti aj predseda ústavného súdu

Slovenská ústava patrí v súčasnosti medzi ústavy, ktorých proces zmeny sa len veľmi málo líši od zmien obyčajných zákonov. VIA IURIS preto dňa 23. 2. 2021 zorganizovala diskusiu, na ktorej sa účastníci zhodli, že naša ústava nie je dostatočne chránená a preto by mal byť stanovený prísnejší a kvalitnejší proces prijímania jej zmien.

Súčasné pravidlá umožnili poslancom zmeniť Ústavu SR od roku 1992 už devätnásťkrát. Obsah niektorých zmien vyvolával rozpaky (napr. zakotvenie zákazu vývozu vody, definícia manželstva ako zväzku muža a ženy či ústavná ochrana pôdy), niektoré zásahy zasa boli sprevádzané otáznikmi nad transparentnosťou procesu. Podľa VIA IURIS časté zmeny spochybňujú postavenie ústavy ako pevného základného zákona, ktorý má byť stabilnou chrbticou celého systému právneho štátu. Preto organizácia uskutočnila odbornú diskusiu o potrebe upravenia pravidiel pre zmenu ústavy na Slovensku. Utorkovej debaty sa okrem akademikov a odborníkov na ústavné právo zúčastnila aj ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková, predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan, predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta,  podpredseda NRSR Juraj Šeliga či predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák.

VYLÚČENIE SKRÁTENÉHO LEGISLATÍVNEHO KONANIA SKVALITNÍ ZMENY ÚSTAVY

Diskusia priniesla jednoznačnú zhodu na vylúčení skráteného legislatívneho konania pri prijímaní zmien Ústavy SR s cieľom zabezpečenia väčšej stability ústavy a predvídateľnosti procesu jej zmeny ako aj výsledku takéhoto procesu.

Keďže skrátené legislatívne konanie vylučuje plnú slobodnú a otvorenú diskusiu o navrhovanej zmene a nevytvára podmienky pre dosiahnutie širokého konsenzu, zmena ústavy by sa v takomto rýchlom procese nemala vôbec prijímať,“ tvrdí Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

OCHRÁNIŤ ÚSTAVU NEMUSÍ BYŤ ZLOŽITÉ

Niektoré úpravy procesu prijímania zmien ústavy je podľa zúčastnených diskutérov možné vykonať aj jednoduchou zmenou zákonov:

  1. Vylúčenie skráteného legislatívneho konania pri prijímaní zmien ústavy.
  2. Predĺženie minimálnej doby medzi jednotlivými čítaniami pri procese prijímania zmien ústavy v parlamente a zákaz skrátenia týchto lehôt, aby bol vždy vytvorený dostatočný priestor na uskutočnenie podrobnej odbornej diskusie.
  3. Stanovenie dostatočného časového obdobia pred konečným hlasovaním v prípade predloženia pozmeňujúcich či doplňujúcich návrhov v parlamente a zákaz skrátenie týchto lehôt.

 

Diskusia bola zorganizovaná v spolupráci s Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva.

Share This