VIA IURIS predkladá návrhy na zmenu výberu ústavných sudcov

Organizácia VIA IURIS je presvedčená, že jednou z najväčších výziev slovenskej politiky v roku 2018 bude voľba nových sudcov Ústavného súdu SR. Budúci rok sa totiž bude voliť až 9 z celkového počtu 13 sudcov Ústavného súdu SR. Táto voľba bude, vzhľadom na funkčné obdobie sudcov, ovplyvňovať podobu dodržiavania Ústavy SR, princípov ústavnosti ako aj celkové vnímanie práva a spravodlivosti na Slovensku až do roku 2031.

„Premiér Fico už v roku 2006 vyhlásil, že nepovažuje súčasný systém voľby kandidátov na ústavných sudcov za dobrý. Podľa jeho vtedajších slov poslanci nemajú všetky informácie o uchádzačoch a potom hrozí, že zvolia aj nespôsobilých kandidátov. Vláda sa dokonca v aktuálnom programovom vyhlásení výslovne zaviazala, že navrhne prijatie ústavného zákona, ktorý sa bude týkať voľby sudcov ústavného súdu. Aj vo svetle súčasných udalostí sme presvedčení, že je najvyšší čas začať o tejto téme serióznu odbornú diskusiu a následne pristúpiť k potrebným zmenám,“ povedal Peter Wilfling, právnik VIA IURIS.

VIA IURIS zorganizovala v novembri 2017 odbornú konferenciu na tému výberu ústavných sudcov, na ktorej sa diskutovalo o viacerých možnostiach a návrhoch ako zlepšiť výber ústavných sudcov. Konferencie sa zúčastnila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, viacerí sudcovia Ústavného a Najvyššieho súdu SR, ústavní právnici, zástupcovia politických strán ako aj predstavitelia akademických a odborných organizácií.

Aby budúci rok boli za sudcov ústavného súdu zvolené všeobecne uznávané autority nevyvolávajúce pochybnosti, VIA IURIS navrhuje tieto zmeny pri výbere sudcov ústavného súdu:

 

1. Je potrebné zmeniť spôsob výberu ústavných sudcov

  • Aby voľba kandidátov na ústavných sudcov mala väčšiu legitimitu, VIA IURIS odporúča naplniť požiadavky Benátskej komisie tak, aby zloženie Ustavného súdu SR nezáviselo iba od vôle vládnej väčšiny. O voľbe kandidátov na sudcov by tak mala rozhodovať kvalifikovaná (napr. trojpätinová) a nie iba nadpolovičná väčšina poslancov parlamentu.
  • Ak by sa nepodarilo naplniť odporúčanie Benátskej komisie, o voľbe kandidátov by podľa VIA IURIS mala rozhodovať aspoň nadpolovičná väčšina všetkých poslancov NR SR (teda aspoň 76 poslancov) a nie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov (aspoň 39 poslancov), ako je to v súčasnosti.

 

2. Je potrebné zaviesť prísnejšie požiadavky na kandidátov na ústavných sudcov

  • Navrhujeme zavedenie rovnakých požiadaviek na kandidátov na sudcu Ústavného súdu SR, aké pre sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva stanovuje článok 21 odsek 1 Európskeho dohovoru: „Sudcovia musia mať vysoko morálny charakter a musia spĺňať podmienky na výkon vysokých súdnych funkcií alebo byť všeobecne uznávanými právnikmi.“

 

3. Je potrebné zlepšiť proces posudzovania a vypočutia kandidátov na ústavných sudcov

  • Ústavnoprávny výbor NR SR by mal vykonať dôkladné verejné vypočutie kandidátov a zodpovedne preveriť ich spôsobilosť.
  • Kandidáti by mali vystúpiť aj v parlamente pred všetkými poslancami, aby si mohli všetci poslanci kvalifikovane utvoriť na názor na jednotlivých kandidátov.
  • Poslancom parlamentu by mal pri posudzovaní a vypočutí kandidátov pomáhať Poradný výbor zložený napríklad z uznávaných právnických autorít, zástupcov parlamentu, prezidenta, Ústavného súdu, Najvyššieho súdu, Súdnej rady a právnických fakúlt. Takýto poradný výbor funguje aj pri výbere sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. , Poradný výbor by podal poslancom parlamentu svoje kvalifikované stanovisko a odporúčanie k jednotlivým kandidátom.
  • Mali by byť stanovené kritériá, ktorých splnenie budú ústavnoprávny výbor a Poradný výbor u kandidátov skúmať – a to konkrétne odborný prehľad v otázkach ľudských práv a ústavného práva, doterajšie profesionálne aktivity, publikačná činnosť, dôveryhodnosť kandidátov a ich osobnostnú integritu, bezúhonnosť a nezávislosť.

Share This