VIA IURIS vyzýva na zodpovedný prístup k nominovaniu kandidátov na ústavných sudcov

Dnes nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia nového zákona o Ústavnom súde SR. VIA IURIS vyzýva subjekty oprávnené navrhnúť kandidátov na ústavných sudcov, aby nominovali takých kandidátov, ktorí by spĺňali vysoké morálne a odborné požiadavky všeobecne uznávané v medzinárodnom spoločenstve.

Nový zákon o ústavnom súde obsahuje niekoľko pozitívnych zmien súvisiacich s procesom výberu sudcov ústavného súdu. Dnes vstupuje do platnosti napr. povinnosť každého kandidáta na ústavného sudcu napísať motivačný list, možnosť účasti prezidenta alebo jeho zástupcu na vypočutí kandidátov, predĺžená 15 dňová lehota na zverejnenie informácií o kandidátoch pred ich vypočutím alebo povinnosť parlamentu uskutočniť priamy audiovizuálny prenos z vypočutia kandidátov. Zákon tiež rozširuje okruh subjektov, ktoré môžu navrhovať kandidátov na sudcov ústavného súdu.

Hoci medzi všetkými politickými parlamentnými stranami, odbornou verejnosťou, aj v medzinárodnom spoločenstve existuje široká zhoda na tom, že sudca ústavného súdu musí spĺňať vysoké odborné a morálne požiadavky, do zákona a ani Ústavy SR neboli nakoniec všeobecne uznávané kritériá na výkon funkcie ústavného sudcu doplnené.

VIA IURIS preto subjektom navrhujúcim kandidátov na sudcov ústavného súdu pripomína všeobecne uznávané kritériá, ktoré by mal spĺňať sudca ústavného súdu. 

Kandidát na sudcu ústavného súdu by podľa týchto všeobecne uznávaných kritérií mal:

·         byť uznávanou osobnosťou v oblasti práva

·         mať vysoko morálny charakter (mal by byť dôveryhodný; nezávislý; nestranný a s vysokou morálnou integritou)

·         mať odborné predpoklady na výkon funkcie ústavného súdu  (mal by mať skúsenosti s aplikáciou ústavného práva a ochranou základných práv;         zaoberať sa ústavným právom aj pred vymenovaním do funkcie; poznať ústavné princípy a vedieť ich aplikovať v praxi; mať prehľad        o judikatúre slovenských i medzinárodných súdov, týkajúcej sa ústavného práva a základných práv) 

VIA IURIS listom vyzvala navrhnúť dôveryhodných kandidátov na Ústavný súd SR

Už vo februári budúceho roka sa uvoľnia miesta deviatich, z celkového počtu trinástich ústavných sudcov, vrátane predsedu Ústavného súdu SR. „Keďže pri rozhodovaní ústavného súdu môže byť rozhodujúci aj jeden hlas sudcu, je pre budúcu ochranu základných práv a princípov právneho štátu kľúčové, kto sa stane sudcom ústavného súdu,“ upozorňuje Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS a zároveň dodáva: „Preto sme sa rozhodli apelovať na všetky subjekty oprávnené predkladať návrhy kandidátov na sudcu ústavného súdu. Listom, ktorý sme poslali, chceme oprávneným subjektom pripomenúť a zdôrazniť úlohu ústavného súdu, a zároveň ich požiadať, aby navrhli takých kandidátov, ktorí zaručia dôveryhodnosť Ústavného súdu SR na nasledujúcich 12 rokov,“ uzatvára Kristína Babiaková.

 

VIA IURIS adresovala list všetkým oprávneným subjektom, ktoré môžu podávať NR SR návrhy kandidátov na voľbu sudcov Ústavného súdu SR:

a)      poslanci NR SR

b)      vláda SR

c)      predseda Ústavného súdu SR

d)      predseda Súdnej rady SR

e)      najmenej päť členov Súdnej rady SR

f)       predseda Najvyššieho súdu SR

g)      generálny prokurátor SR

h)      verejný ochranca práv

i)        profesijné organizácie právnikov

j)        vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva

Realizované s podporou:

Fond pre transparentne Slovensko logo

Share This