VIA IURIS vyzýva poslancov, aby vo verejnej voľbe zvolili všetkých 18 kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR

Organizácia VIA IURIS dnes vyzvala všetky poslankyne a poslancov NR SR, aby k voľbe kandidátov pristupovali zodpovedne a z navrhnutých kandidátov na ústavných sudcov zvolili všetkých 18 kandidátov, z ktorých by následne mohol prezident vymenovať všetkých 9 chýbajúcich ústavných sudcov. VIA IURIS tiež upozornila, že zo zákona vyplýva, že kandidáti na ústavných sudcov by mali byť volení vo verejnom hlasovaní. Poslanci síce môžu rozhodnúť o tom, že budú voliť tajne, ale VIA IURIS na nich apeluje, aby kandidátov na sudcov volili, tak ako to predpokladá zákon, verejne.

„V demokracii by sa mali poslanci zodpovedať za svoje hlasovanie občanom. Občania sa preto, pri takej závažnej veci akou je voľba ústavných sudcov na 12 rokov, musia dozvedieť, za koho jednotliví poslanci hlasovali. Inak hrozí, že budú v tajnej voľbe zvolení nevhodní kandidáti a občania sa nedozvedia, ktorí poslanci ich zvolili,“ povedala Kristína Babiaková, advokátka VIA IURIS.

Parlament má podľa zákona navrhnúť prezidentovi republiky na uprázdnené miesta ústavných sudcov dvojnásobný počet kandidátov a voľbu opakovať, kým nezvolí potrebný počet kandidátov. Vzhľadom na to, že vo februári končí vo funkciách 9 sudcov ústavného súdu, poslanci musia zvoliť 18 kandidátov. VIA IURIS je presvedčená, že z navrhnutých kandidátov je možné zvoliť 18 vhodných kandidátov na ústavných sudcov. Preto vyzvala poslancov, aby už na tejto schôdzi konali zodpovedne a zvolili všetkých 18 kandidátov na ústavných sudcov.

Parlament je jedným z kľúčových hráčov pri výbere ústavných sudcov a poslanci musia k voľbe pristúpiť tak, aby bol ústavný súd plne obsadený a bola zachovaná jeho plná funkčnosť. Ústavný súd sa skladá z 13 sudcov, a preto je plne funkčný len vtedy, ak sú vymenovaní všetci sudcovia.

„V nedávnej minulosti, keď bolo na ústavnom súde iba 10 sudcov, plénum ústavného súdu opakovane nedokázalo prijať žiadne rozhodnutie, keďže sa nenašlo ústavou vyžadovaných 7 hlasov za jeho prijatie. Ak by bol na základe prípadného politického taktizovania zvolený taký počet kandidátov, aby mal ústavný súd napríklad iba 7 sudcov, v porovnaní s minulosťou by sa neschopnosť ústavného súdu rozhodovať ešte viac zvýšila. Preto sme toho názoru, že politicky účelovým zvolením menšieho počtu ako 18 kandidátov by sa narušila plná funkčnosť ústavného súdu,“ povedal Peter Wilfling, právnik VIA IURIS.

Parlament by mal 30. januára začať rokovať o voľbe kandidátov a následne 31. januára by mali poslanci kandidátov voliť.

Share This