VIA IURIS zaslala poslancom otázky pre uchádzačov na post generálneho prokurátora

Organizácia VIA IURIS zostavila a poslala všetkým poslancom NR SR zoznam základných otázok, na ktoré by podľa nej mali pri blížiacom sa verejnom vypočutí uchádzači na post generálneho prokurátora odpovedať. Tieto otázky zároveň VIA IURIS zverejnila na webstránke www.zadobruvolbu.sk.

Už zajtra sa začne kľúčové vypočutie 7 nominantov na post nového generálneho prokurátora v ústavnoprávnom výbore. Dôkladné verejné vypočutie by malo ukázať rozdiely medzi jednotlivými uchádzačmi a zároveň by malo byť zrejmé, ktorí kandidáti sú na túto funkciu najspôsobilejší.

„Od budúceho najmocnejšieho muža prokuratúry všetci očakávame, že čo najskôr nielen nastaví očistný proces prokuratúry, ale aj fungovanie tento inštitúcie tak, aby znechutenie verejnosti vystriedala dôvera v spravodlivosť a istota, že nikto nebude chránený viac ako dovoľuje zákon,“ vysvetľuje Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

VEREJNÉ VYPOČUTIE JE TAK KVALITNÉ, AKO DÔKLADNÉ SÚ OTÁZKY PRE UCHÁDZAČOV

Podľa organizácie VIA IURIS verejné vypočutie uchádzačov na generálneho prokurátora má význam za predpokladu, že jednotliví kandidáti budú podrobení dôkladnej sérii otázok týkajúcich sa nielen špecifických odborných znalostí, ale aj hodnotových postojov či spôsobu myslenia. Keďže uchádzačom môžu klásť otázky nielen členovia ústavnoprávneho výboru, ale všetci poslanci parlamentu, , poslali sme všetkým list s navrhovanými otázkami.

Sadu sme rozdelili do štyroch tematických celkov (viď príloha), ktorá obsahuje napríklad otázky:

  • Ktoré rozhodnutie Ústavného súdu SR vás zaujalo a prečo? Je aj také, s ktorým nesúhlasíte a prečo?
  • Aké najzávažnejšie etické dilemy ste vo svojej odbornej praxi v minulosti riešili? 
  • Ak sa stanete generálnym prokurátorom, ktoré dva najvýznamnejšie problémy, ktoré vnímate vo fungovaní prokuratúry, by ste riešili ako prvé? Ako?
  • Aký je váš názor na stav spolupráce prokuratúry a polície? Uveďte problémy, ktoré medzi týmito zložkami vznikajú v praxi a navrhnite riešenia.
  • Aký je váš názor na § 363 Trestného poriadku, ktorý upravuje postup pri zrušení právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní? Navrhli by ste ako generálny prokurátor nejaké legislatívne zmeny pri uplatňovaní tohto ustanovenia?

Okrem týchto otázok by podľa VIA IURIS mali kandidáti na Generálneho prokurátora SR odpovedať aj na individualizované otázky týkajúce sa ich doterajšej kariéry, života, odborných schopností a ich predstavy riadenia prokuratúry. Vo svojich motivačných listoch a návrhoch koncepcie riadenia a ďalšieho rozvoja prokuratúry kandidáti naznačili svoje vízie a názory, pričom podrobnosti by mohli vysvetliť práve počas verejného vypočutia. 

WWW.ZADOBRUVOLBU.SK – DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE NA JEDNOM MIESTE

Široké spektrum informácií, ktoré sú momentálne k dispozícii o jednotlivých uchádzačoch na post generálneho prokurátora, sme pre lepšiu orientáciu zhrnuli do prehľadnejšej podoby na jednom mieste. Na www.zadobruvolbu.sk sa okrem dôležitých základných informácií o uchádzačoch nachádzajú aj informácie o tom, aké problémy na prokuratúre jednotliví uchádzači vidia a aké riešenia ponúkajú. Dozviete sa všeobecné fakty týkajúce sa funkcie generálneho prokurátora, jeho postavenia a právomocí, ale aj to, ako prebieha samotná voľba.

Otázky VIA IURIS pre uchádzačov na post generálneho prokurátora

Share This