VIA IURIS: Zvyšovanie nezávislosti polície musí byť predmetom širšej diskusie

VIA IURIS víta snahy o odpolitizovanie a zvyšovanie nezávislosti polície. Príprava konkrétnych opatrení však nesmie ostať čisto iba politicko-policajnou debatou. VIA IURIS preto vzhľadom na závažnosť témy ako aj jej celospoločenský dopad, navrhuje otvoriť o novom nastavení pravidiel pre políciu širšiu odbornú a verejnú diskusiu.

„Vítame, že už aj v politických kruhoch sa začína uvažovať o opatreniach na zvýšenie nezávislosti polície. Podľa nášho názoru sú však dnes politici a polícia verejnosťou vnímaní skôr ako súčasť problému a nie ako súčasť jeho riešenia. Celému procesu zvyšovania nezávislosti polície by preto určite prospelo, ak by sa výsledný model nastavenia fungovania a kontroly polície zrodil v širšej debate expertov a občianskej verejnosti,“ povedala Mgr. Kristína Babiaková, advokátka VIA IURIS.

Viacerí politici a dokonca aj niektorí vrcholní predstavitelia Policajného zboru SR už v médiách odprezentovali svoje predstavy zmien v prospech zvýšenia nezávislosti polície.

„Ak nám skutočne záleží na odstrihnutí polície od politických vplyvov, ak chceme naozaj prispieť k sfunkčneniu polície a zvýšeniu jej dôveryhodnosti, tak riešením nie sú žiadne politické PR hry, ale poctivá odborná diskusia o skutočných riešeniach. Na takúto diskusiu politikov vyzývame a do takejto diskusie sme pripravení vstúpiť s našimi konkrétnymi návrhmi,“ dodala Babiaková z VIA IURIS.

Mimovládne organizácie dlhodobo upozorňujú na riziká úplnej podriadenosti polície Ministerstvu vnútra SR. Prezídium Policajného zboru SR je totiž organizačne začlenené do Ministerstva vnútra SR. Minister vnútra vymenúva aj odvoláva prezidenta policajného zboru. Aj pôsobnosť policajnej inšpekcie, ktorá vyšetruje sťažnosti a trestnú činnosť policajtov, zastrešuje sekcia kontroly a inšpekčnej služby ministerstva vnútra. Mimovládne organizácie združené v iniciatíve Štrngám za zmenu preto už pred parlamentnými voľbami v roku 2016 vypracovali viacero konkrétnych návrhov na zvýšenie nezávislosti polície a jej odstrihnutie od politických vplyvov.

Share This