Hromadná pripomienka k stavebným zákonom

Viac ako 11 400 ľudí podporilo hromadnú pripomienku k novým stavebným zákonom

Návrhy nových stavebných zákonov, ktoré do medzirezortného pripomienkového konania predložil podpredseda vlády Štefan Holý, sú výrazne nevyvážené v prospech práv stavebníkov a nezohľadňujú všeobecne akceptované postavenie obcí a verejnosti pri územnom plánovaní a výstavbe.

Zásadne obmedzujú možnosť vlastníkov susedných stavieb a pozemkov ovplyvniť výstavbu v ich okolí, úplne vylúčená by mala byť účasť verejnosti chrániacej životné prostredie na konaní o povoľovaní stavieb či tvorbe územného plánu. Obce tiež strácajú kontrolu nad svojim územím. V spolupráci s WWF Slovensko a SOS BirdLife Slovensko sme pripravili hromadnú pripomienku a žiadame, aby úrad podpredsedu vlády pripravil nové a kvalitné návrhy zákonov. Vďaka našej odbornosti a skúsenostiam sme za menej než dva týždne vypracovali dokument s pripomienkami, ktorý má viac ako 40 strán a týka sa predložených návrhov zákonov:

 

 • Zákon o územnom plánovaní
 • Zákon o výstavbe
 • Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky z 2022 o územnoplánovacích podkladoch a o územnoplánovacej dokumentácii (súčasť zákona o územnom plánovaní)
 
 

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ VAŠE PRÁVA
VYJADRIŤ SA K STAVEBNÝM ZÁMEROM

Potrebujeme Vašu pomoc. Len vďaka Vašej podpore budeme môcť aj ďalej strážiť, aby neprichádzalo k takým zmenám zákonov, ktoré ohrozujú aj Vaše práva.

Z našich pripomienok vyberáme:

 • Príprava tak zásadných právnych predpisov nerešpektuje zákonom stanovený legislatívny proces
 • Návrhy zákonov sú spracované nekvalitne, nelogicky, sú vnútorne protirečivé, obsahujú gramatické chyby, používajú neštandardný legislatívno-technický jazyk, ktorý je nezrozumiteľný, ustálené pojmy so zaužívaným obsahom sú nahradené novými pojmami, pričom viaceré z nich nie sú dostatočne definované,
 • Návrhy nepriamo novelizujú viaceré právne predpisy, čo je neakceptovateľné,
 • Návrhy sú mimoriadne nevyvážené, veľký význam prikladajú investorským záujmom v území a naopak neprimerane minimalizujú priestor na adekvátne vyhodnotenie iných verejných záujmov v území, vrátane ochrany životného prostredia
 • Ustanovené lehoty sú príliš krátke a s fatálnymi následkami (ak sa dotknutý orgán alebo verejnosť nevyjadrí, považuje sa to za súhlas), takže príslušné orgány nebudú môcť relevantným a plnohodnotným spôsobom preskúmať ochranu iných záujmov v území,
 • Návrhy neakceptovateľným spôsobom obmedzujú práva samospráv, predovšetkým obcí pri rozhodovaní o ich území
 • Návrhy na minimum a v rozpore s medzinárodnými dohovormi a právnou úpravou EÚ obmedzili práva verejnosti zúčastniť sa na rozhodovaní o svojom území,
 • Susedia sa o pripravovanej stavbe vo svojom susedstve vôbec nemusia dozvedieť, ak sa aj dozvedia, ich možnosti ovplyvniť takú stavbu alebo jej úplne zabrániť sú minimálne, pretože ich pripomienkami sa stavebný úrad nemusí vôbec zaoberať,
 • Návrhy vylúčili správne konanie, avšak proces, na podklade ktorého sa má rozhodovať, upravili len útržkovito, nedostatočne, prípadne vôbec,
 • Návrhy koncentrujú moc v rukách novozriadeného štátneho orgánu Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, a to aj na úkor obcí
 • Pri rozhodovaní o výstavbe je podstatná časť rozhodovania na projektantovi, nie na štátnom (alebo samosprávnom) orgáne.
Podpisové hárky

11 402 podpisov za päť dní.

 

Hromadnú pripomienku k novým stavebným zákonom podpísalo na webe MojaPeticia.sk viac ako 11 400 ľudí.

Všetky podpisy vytlačené na 1 417 sme v stredu 26. mája 2021 zaslali podpredsedovi vlády Štefanovi Holému.

Čo bude ďalej?

Po predložení pripomienok k stavebným zákonom bude nasledovať rozporové konanie, v ktorom budeme žiadať stiahnutie a prepracovanie návrhov zákonov. Ak s tým predkladateľ nebude súhlasiť, budeme požadovať zapracovanie pripomienok.

Viac o nových stavebných zákonoch

Blog Evy Kováčechovej

Prečítajte si vynikajúci blog Evy Kováčechovej, advokátky spolupracujúcej z VIA IURIS. Pútavým spôsobom v ňom analyzuje najzásadnejšie nedostatky nových stavebných zákonov a poukazuje na paralely so slávnym dielom Douglasa Adamsa.

O našich výhradách k novým stavebným zákonom a najmä o ich dôsledkoch na každého občana našej krajiny diskutovala Eva Kováčechová so Zuzanou Kovačič Hanzelovou. Rozhovor si môžete pozrieť na SME.sk a jeho audio verzia je dostupná aj ako podcast.

Share This