Vláda E.Hegera potichu zmenila pravidlá pripomienkovania zákonov

Spolu s ďalšími 85 organizáciami vyzývame vládu, aby zmenila Legislatívne pravidlá vlády, ktoré v aktuálnom znení zásadným spôsobom obmedzujú právo verejnosti zapájať sa do tvorby zákonov.

Vláda svojím uznesením prijala zmeny, ktoré sú likvidačné pre spravodlivú participáciu verejnosti na tvorbe zákonov počas medzirezortného pripomienkového konania (MPK):

1. Vláda zrušila možnosť zbierať podpisy offline na podpisové hárky alebo prostredníctvom petičných webov. Podporu verejnosti pod pripomienky k návrhom zákonov bude možné zbierať už len prostredníctvom právneho portálu SLOV-LEX.sk.

2. Samotné pripomienky k zákonom v rámci MPK bude možné predkladať tiež výučne cez portál Slov-lex, podávanie pripomienok k návrhom zákonov v klasickej papierovej forme vláda týmto uznesením zrušila.

Šokujúce je, že vláda Eduarda Hegera prijala tieto zmeny bez adekvátnej diskusie s odbornou či laickou verejnosťou.

 
 

Chcete podpísať pripomienku k zákonu? Zaregistrujte sa na Slov-lexe!

Podľa uznesenia vlády sa bude musieť každý, kto chce svojím podpisom podporiť pripomienku k návrhu zákona, najskôr zaregistrovať na Slov-lexe alebo, čo je ešte komplikovanejšie, prihlásiť sa  prostredníctvom Slovensko.sk použitím elektronického občianskeho preukazu (eID karty), čo je spôsob, ktorý dnes ani nie je funkčný.

Slov-lex je veľmi neprehľadný a užívateľsky neprívetivý web, ktorého používanie je komplikované aj pre tých, ktorí ho musia navštevovať pravidelne. O použiteľnosti webu najlepšie svedčí fakt, že musela byť k nemu vytvorená používatľská príručka, ktorá má 109 strán. Sme presvedčení, že vyhľadať v prostredí Slov-lexu konkrétny návrh zákona, či nebodaj konkrétnu pripomienku k nemu, bude pre laickú verejnosť prakticky nemožné.

Netreba zabúdať ani na fakt, že približne 14 % domácností na Slovensku dnes stále nemá prístup na internet. To znamená, že podľa nových pravidiel, budú títo občania úplne vylúčení z možnosti zapájať sa do tvorby zákonov, keďže vytvárať pripomienky či zbierať podpisy offline už nebude možné.

„Nespochybňujeme potrebu digitalizácie verejnej správy a vytváranie efektívnych online nástrojov pre občanov považujeme za kľúčové. Avšak takéto nástroje musia byť užívateľsky prívetivé, bezpečné, jednoduché na používanie a dostupné pre všetkých. Portál Slov-lex v jeho dnešnej podobe takým online nástrojom rozhodne nie je,“ upozorňuje Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

Obmedzenie práva pripomienkovať zákony

Vláda Eduarda Hegera sa vo svojom programovom vyhlásení okrem iného zaviazala aj k tomu, že zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu zákonov bez prerokovania s verejnosťou. Zmeny Legislatívnych pravidiel vlády sú však v priamom rozpore s týmto záväzkom.

Právo pripomienkovať zákony alebo svojím podpisom podporovať navrhnuté pripomienky je jedným z najdôležitejších princípov spravodlivej tvorby zákonov v demokratickej spoločnosti.

Poskytnúť toto právo len skupine ľudí, ktorí majú internetové pripojenie a k nemu aj dostatočné zručnosti na to, aby dokázali používať produkty digitalizácie slovenskej verejnej správy, je obmedzením jedného z najvýznamnejších nástrojov demokracie.

Vo svojej výzve preto spolu s 85 organizáciami žiadame Vládu Slovenskej republiky, aby namietané zmeny vypustila zo svojich Legislatívnych pravidiel.

 
 

Výzvu podporujú

VIA IURIS, Slovensko Digital, Cyklokoalícia, Chceme zdravú krajinu o. z., PRALES o.z., Inštitút ochrany prírody B.Bystrica, OZ pre Dolinu, Cykloplatforma Slovensko, o.z., Greenpeace, Ing. Juraj Lukáč, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Karpatský rozvojový inštitút, VLK Východné Karpaty, Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, OZ SOSNA, Nadácia Ekopolis, Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n.o., Nadácia Zastavme korupciu, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Iniciatíva Bratislava otvorene, Klíma ťa potrebuje, Slovenská klimatická iniciatíva, OZ Sytev, Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, Nezávislá platforma SocioFórum, o.z., Znepokojené matky, OZ Servisné centrum Ekofóra, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Centrum dobrovoľníctva, n.o., Mareena, OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, OZ Spolok záhoráckych ochrancov prírodného a kultúrneho dedičstvam, Občan, demokracia a zodpovednosť, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Klub Prieskumník – Pathfinder, Centrum pre filantropiu n.o., Klub Detskej Nádeje, Dobrovoľnícka skupina Vŕba, OZ Za dôstojnú Radvaň, Slovenská humanitná rada, Združenie Slatinka, OZ CEPTA, ZO SZOPK č. 6, STUŽ / SR, Ambrela – Platforma rozvojových organizácií, OZ Proti prúdu (vydavateľ Nota bene), PDCS, o.z., Poradňa pre občianske a ľudské práva, Ženské kruhy, AROPANE o.z., Priatelia Zeme – SPZ, Klimatická koalícia, Amnesty International Slovensko, Možnosť voľby, o.z., Centrum sociálnych služieb KA, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – SPOSA – Bratislava, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR (APSS SR), Prešovské dobrovoľnícke centrum, OZ Vagus, Depaul Slovensko, n.o., Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Relevant n.o., Krajské autistické centrum Prešov, n.o., Karpatská nadácia, Človek v ohrození, Asociácia komunitných nadácií Slovenska, Komunitná nadácia Zdravé mesto, REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Návrat, o. z., OZ Pro felis, Ochrana dravcov na Slovensku, ALTERNATÍVA-CNŽ, n.o., Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Nadácia DEDO, ZO SZOPK Košice 2013, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, oz. Senica 2.0, Ženská loby Slovenska, Trenčianska nadácia, Asociácia pre duševné zdravie, o . z., DODS,o. z., Post Bellum, WWF Slovensko, Fórum centrum pre regionálny rozvoj, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Rada mládeže Slovenska, Vidiecky parlament, Priatelia Zeme-CEPA, OZ Odyseus, Nadácia Pontis, Slovenská ornitologická spoločnosť – BirdLife Slovensko, Inštitút Mateja Bela

Tlačová správa VIA IURIS

Tlačová správa VIA IURIS

Kontakt pre médiá

E-mail: media@viaiuris.sk

Share This