Vláda premárnila príležitosť zvýšiť dôveryhodnosť polície

Vláda SR dnes schválila novelu zákona o policajnom zbore. Zo strany ministerstva ako aj vlády ide podľa iniciatívy Chceme veriť o premárnenú príležitosť, keďže samotný proces tvorby zákona, ako aj jeho znenie, nepoukazuje na skutočný záujem o zmeny v polícii smerujúce k zvýšeniu jej dôveryhodnosti.

Iniciatíva Chceme veriť sa snažila presadiť, aby prezidenta Policajného zboru SR vyberala vyvážene zložená komisia a aby nemohlo dôjsť k jeho prípadnému „zabetónovaniu“ vo funkcii. Iniciatíva tiež zásadne nesúhlasí s tým, aby vyšetrovanie trestných činov policajtov vykonávala inšpekcia, ktorá bude súčasťou policajného zboru, pretože to vzbudzuje pochybnosti o objektívnosti a nezávislosti takéhoto vyšetrovania.

„Schválená zmena dáva ministerke vnútra možnosť na najbližšie štyri roky vybrať policajného prezidenta, ktorý bude v zásade neodvolateľný, keďže na jeho odvolaní by sa musela zhodnúť koalícia aj opozícia. Sme toho názoru, že policajného prezidenta by mala vyberať vyvážene zložená komisia a mal by byť za jasne stanovených kritérií aj odvolateľný,“ povedala Kristína Babiaková, advokátka  VIA  IURIS.

Iniciatíva Chceme veriť podala s podporou viac ako 5 500 ľudí hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o policajnom zbore v dobrej viere, že na základe spoločnej diskusie s ministerstvom, je možné dosiahnuť zmeny v polícii, ktoré budú viesť k jej skutočnému odpolitizovaniu.

„Zo zdĺhavého procesu ako aj zo samotného znenia zákona, ktorý dnes prešiel vládou sme však sklamaní. Proces pripomienkovania sa ťahal niekoľko mesiacov a výsledkom je len ďalší polotovar, ktorý neprináša zásadné zmeny v polícii a ani nádej na obnovu jej dôveryhodnosti. Doterajší prístup ministerstva a vlády k tejto novele totiž nenasvedčuje tomu, že by mali záujem zaviesť také výberové konanie, ktorého výsledkom by bol policajný prezident so širokou spoločenskou dôverou,“ uzavrela Zuzana Števulová z Ligy za ľudské práva.

Realizované s podporou:

Fond pre transparentne Slovensko logo

Share This