Vládne a opozičné strany majú poslednú šancu na zásadné zlepšenie voľby ústavných sudcov

Keďže vo štvrtok bude parlament rokovať o vládnom návrhu na zmenu Ústavy, ktorou sa mení voľba ústavných sudcov, vládne a opozičné strany majú začiatkom tohto týždňa  poslednú šancu dohodnúť sa na zásadnom zlepšení voľby ústavných sudcov. Napriek tomu, že vládny návrh prináša niektoré pozitívne zmeny, v súčasnej situácii je jediným realistickým a kľúčovým zlepšením zavedenie priebežnej voľby a obmeny ústavných sudcov. Práve priebežná obmena by zabránila v budúcnosti tomu, aby jedna vládna väčšina ovládla Ústavný súd na celých 12 rokov.

Hrozí znefunkčnenie Ústavného súdu

Doteraz sa koaličné aj opozičné strany sústredili najmä na spor, či by mali byť kandidáti na sudcov volení ústavnou väčšinou 90 poslancov. „Ústavná väčšina 90 hlasov, bez antiblokačného mechanizmu, nie je realistické riešenie – je to slepá ulička. Koalícia aj opozícia by totiž vždy dokázali zablokovať zvolenie kandidátov, čo by viedlo k znefunkčneniu Ústavného súdu. Keďže neexistuje iný vhodný antiblokačný mechanizmus, iba ten, že v druhom kole voľby budú kandidáti volení iba nadpolovičnou väčšinou 76 poslancov, treba ovládnutiu Ústavného súdu vládnou väčšinou zabrániť inak. Jediným realistickým riešením je práve priebežná voľba a obmena sudcov,“ zdôrazňuje Peter Wilfing, právnik VIA IURIS.

Čo je priebežná obmena a prečo je kľúčová

Pri priebežnej voľbe a obmene ústavných sudcov by každá Národná rada SR zvolila každé 4 roky iba tretinu ústavných sudcov. Ďalšiu časť ústavných sudcov by zvolila vždy ďalšia Národná rada SR, v novom zložení, zvolená v ďalšom volebnom období. Po zakotvení priebežnej obmeny by sa teda už za 4 roky menila jedna tretina ústavných sudcov.

Ak sa priebežná obmena nezakotví, vládna väčšina bude vždy môcť politicky ovládnuť Ústavný súd na celých 12 rokov. Už teraz bude jedna vládna väčšina voliť až 9 ústavných sudcov, teda väčšinu Ústavného súdu, ktorí budú vo funkcii až do roku 2031. V budúcnosti sa toto riziko ešte zväčší, pretože v roku 2031 by jediný parlament volil až 12 z celkového počtu 13 ústavných sudcov.

Zakotvenie priebežnej obmeny môže byť stále reálne

V stredu 10. októbra, na rokovaní Ústavnoprávneho výboru NR SR, poslanec Miroslav Beblavý (SPOLU), podal pozmeňujúci návrh, aby sa ústavní sudcovia volili a obmieňali priebežne. Minister spravodlivosti Gábor Gál sa vyjadril, že ak by boli vyriešené jeho výhrady ohľadom funkčnosti priebežnej obmeny, tak by myšlienku priebežnej obmeny ústavných sudcov tiež podporil. Aj poslanec koaličnej strany Most-Híd Peter Kresák sa vyjadril, že priebežná obmena ústavných sudcov je dobrá myšlienka a hlasoval za tento pozmeňujúci návrh. Návrh podporili aj ďalší poslanci opozície.

Spoluautori návrhu 38 slovenských právnikov dnes zaslali politickým stranám a poslancom konkrétne legislatívne návrhy na zavedenie priebežnej obmeny spracované v paragrafovom znení, ktoré riešia aj všetky výhrady ministra spravodlivosti Gábora Gála. Neexistuje už preto žiaden dôvod, ktorý by stranám vládnej koalície alebo opozície bránil podporiť zavedenie priebežnej voľby a obmeny ústavných sudcov.

Kristína Babiaková z VIA IURIS, spoluautorka návrhu 38 slovenských právnikov: „Vládou navrhované zmeny, bez zavedenia priebežnej obmeny sudcov, nemusia v existujúcich politických pomeroch zabezpečiť nezávislosť Ústavného súdu.“

Peter Wilfling z VIA IURIS, spoluautor návrhu 38 slovenských právnikov: „Koaličné a opozičné strany by sa mali dohodnúť na priebežnej obmene ústavných sudcov, ktorá je momentálne jediným realistickým a zásadným zlepšením voľby ústavných sudcov. Koaličné aj opozičné strany však musia urobiť kompromis. Od vládnej koalície to vyžaduje, aby sa vzdala ambície ovládnuť Ústavný súd na celých 12 rokov a od opozície to vyžaduje, aby akceptovala, že v nadchádzajúcej voľbe bude môcť táto vládna koalícia zvoliť väčšinu Ústavného súdu a sudcovia sa začnú obmieňať až za 4 roky.“

Marián Porvažník z Iniciatívy za lepšiu advokáciu, spoluautor návrhu 38 slovenských právnikov: „Stredajšie rokovanie Ústavnoprávneho výboru ukazuje, že zavedenie priebežnej obmeny ústavných sudcov je jedným z mála kompromisov, ktorý môže viesť k dohode koalície s opozíciou. Navyše, pri zavedení priebežnej obmeny ústavných sudcov bude skutočným víťazom hlavne Slovensko, ktoré získa lepšiu možnosť budovať kvalitný a nezávislý Ústavný súd.“

Realizované s podporou

Fond pre transparentne Slovensko logo

Share This