Vyzývame na širšiu odbornú diskusiu o voľbe ústavných sudcov

VIA IURIS víta, že strany vládnej koalície začali minulý týždeň rokovať o zmenách vo voľbe sudcov Ústavného súdu SR. Organizácia v tejto súvislosti vyzýva strany vládnej koalície, aby do diskusie o budúcnosti tohto kľúčového ústavného orgánu prizvali aj širšiu odbornú verejnosť, keďže ide nielen o politickú ale aj o odbornú otázku.

„Problémy s voľbou a menovaním ústavných sudcov v minulosti ukázali, že je jednoznačne potrebné zmeniť spôsob voľby kandidátov na sudcov. Je potrebné zvýšiť počet poslancov potrebných na zvolenie kandidáta na ústavného sudcu, zlepšiť ich posudzovanie a vypočutie v parlamente a sprísniť požiadavky, ktoré musia kandidáti na ústavných sudcov splniť. Ústavnými sudcami by sa mali stávať iba uznávané právnické osobnosti s vysokou morálnou integritou“, hovorí Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

VIA IURIS považuje medializované návrhy strany MOST-HÍD na zvýšenie počtu poslancov potrebných na zvolenie kandidáta na ústavného sudcu za pozitívne. Návrh zvýšiť kvórum  na 90 poslancov a v druhom kole voľby na 76 poslancov zvyšuje legitimitu ústavných sudcov, samotného Ústavného súdu SR a napĺňa odporúčanie Benátskej komisie. Rovnako považuje VIA IURIS za pozitívny aj návrh, aby za kandidáta mohla byť zvolená iba všeobecne uznávaná osobnosť v oblasti práva.

Organizácia VIA IURIS však zároveň upozorňuje, že je potrebné zmeniť aj proces posudzovania a vypočutia kandidátov v parlamente. V minulosti boli totiž vypočutia kandidátov v ústavnoprávnom výbore iba formálne a nepreverili ich spôsobilosť byť ústavnými sudcami. VIA IURIS navrhuje zriadiť poradný výbor zložený z uznávaných právnikov, zástupcov parlamentu, prezidenta, Ústavného súdu, Najvyššieho súdu, Súdnej rady a právnických fakúlt. Tento výbor by vykonával dôkladné, odborné a verejné vypočutie kandidátov a predkladal by poslancom parlamentu stanovisko a odporúčanie ku každému kandidátovi.

Organizácia VIA IURIS je presvedčená, že voľba nových sudcov Ústavného súdu SR je jednou z najväčších výziev slovenskej politiky v roku 2018. Tento rok sa bude voliť 18 kandidátov, z ktorých bude vymenovaných 9 ústavných sudcov. Keďže ústavný súd má celkovo 13 sudcov, zmení sa väčšina ústavných sudcov, vrátane predsedu súdu. Títo sudcovia budú 12 rokov rozhodovať o najvýznamnejších otázkach a sporoch a budú výrazne ovplyvňovať podobu Slovenska až do roku 2031.

Share This