Zástupcovia iniciatívy Chceme veriť rokovali s ministerkou vnútra o zmenách v polícii

Dnes sa uskutočnilo rozporové konanie, na ktorom rokovala ministerka vnútra Denisa Saková a iniciatíva Chceme veriť, ktorú tvoria občianske organizácie Via Iuris, Nadácia Zastavme korupciu, Liga za ľudské práva, Inštitút SGI, Nadácia otvorenej spoločnosti a Nadácia Pontis. Chceme veriť podala s podporou viac ako 5 500 ľudí hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o Policajnom zbore SR, keďže podľa nej predložená novela pod rúškom pozitívnych inštitútov a transparentnosti neprináša zmeny, ktoré by viedli k skutočnému odpolitizovaniu polície a zvýšeniu jej dôveryhodnosti.

„Našim návrhom sme chceli dosiahnuť, aby prezidenta Policajného zboru SR vyberala vyvážene zložená komisia a aby nemohlo dôjsť k jeho zabetónovaniu vo funkcii. Zásadne nesúhlasíme s tým, aby vyšetrovanie trestných činov policajtov vykonávali tiež príslušníci policajného zboru, pretože to vzbudzuje pochybnosti o objektívnosti a nezávislosti takéhoto vyšetrovania. Keďže v týchto zásadných otázkach sme nedosiahli zhodu, návrh považujeme za škodlivý a nemôžeme s ním súhlasiť,“ povedala Kristína Babiaková z VIA IURIS.

„Na rozporovom konaní nás nepríjemne prekvapila informácia, že zákon bude predložený do vlády v znení, ktoré neumožní kandidovať ľuďom, ktorí nie sú v aktívnej policajnej službe. Považujeme to za neodôvodnené zužovanie okruhu osôb, ktoré majú predpoklady stať sa vhodným policajným prezidentom,“ povedala Zuzana Števulová z Ligy za ľudské práva.

Zástupcovia iniciatívy si od ministerky vypočuli, že preložený návrh považuje za pokrokový oproti právnym úpravám v iných európskych štátoch. Iniciatíva si však myslí, že novozvolený policajný prezident bude sedem rokov takmer neodvolateľný, pretože jeho odvolanie si bude vyžadovať zhodu koaličných a opozičných strán. Z tohto pohľadu je podľa iniciatívy predložená novela škodlivá.

Realizované s podporou:

Fond pre transparentne Slovensko logo

Share This