Zo SIS priamo k firme blízkej Pente

Podľa verejne dostupného spisu Gorila „bývalý riaditeľ sekcie D PaedDr. Ľubomír Arpáš kontaktoval Zoltána Vargu a prostredníctvom neho odovzdal predstaviteľom finančnej skupiny PENTA za 3 – 4 mil. Sk nahrávky z ITP „Gorila“ na CD nosiči“. Dva mesiace po odchode zo SIS Ľ. Arpáš uzatvoril zmluvu s firmou Barkont o odplatnom dodávaní analýz v oblasti zdravotníctva. Koľko miliónov korún za to dostal si nepamätá. VIA IURIS a Aktuality.sk sa podarilo zistiť, že medzi firmou Barkont a Pentou sú prepojenia, pričom Ľ. Arpáš tvrdí, že objednávka prišla od J. Haščáka. Napriek tomu, že to môže poukazovať na autenticitu časti spisu Gorila, v tejto kauze nie je ani po takmer štyroch rokoch voči nikomu vznesené obvinenie.

Pred Vianocami v roku 2011 bol na internete zverejnený spis Gorila. Od zverejnenia spisu boli vznesené obvinenia iba voči dvom osobám, neskôr však boli aj tieto zrušené. Za takmer štyri roky vyšetrovania kauzy Gorila nie je teda nikto obvinený a voči nikomu nebola vyvodená trestnoprávna zodpovednosť. Dôvodom môže byť aj skutočnosť, že samotné nahrávky z bytu na Vazovovej ulici zmizli, takže chýba dôkaz potvrdzujúci autenticitu záznamu rozhovorov.

Podľa spisu Gorila je podozrivým bývalý šéf kontrarozviedky SIS Ľubomír Arpáš. Práve on mal kompromitujúce rozhovory výhodne predať finančnej skupine Penta za štyri milióny korún a ďalšie dva milióny korún mu mal podľa Gorily zaplatiť J. Malchárek. Zo spisu Gorila vyplýva, že Penta nevyplatila Arpáša priamo, ale cez firmu Barkont. “Ďalším operatívnym prešetrovaním (cez žiadosti na komerčné banky o výpisy z účtov Arpášovej spoločnosti Identita) bolo zistené, že na účty tejto spoločnosti prichádzajú mesačne rádovo niekoľkostotisícové platby od spoločnosti Barkont,” zachytila Gorila. V čase transakcií bol majiteľom firmy Barkont Peter Demovič, ktorého firma spolupracovala s Pentou.

Aká bola realita – Ľubomír Arpáš v rozhovore otvorene priznáva, že v lete 2006 – krátko po jeho odchode zo SIS – ho oslovil spolumajiteľ finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák. Na schôdzke boli podľa Arpáša aj Varga a Alojz Lorenc, ktorý vtedy takisto pracoval pre Pentu. Koncom septembra 2006 si Arpáš spolu s manželkou založili spoločnosť Identita. O niekoľko dní podpísali zmluvu s firmou Barkont, ktorá trvala približne rok a pol. Podľa Ľ. Arpáša dodával tejto firme analýzy v oblasti zdravotníctva. Či to bolo za šesť miliónov korún si nespomína, nemá to vraj spočítané. Zmluva bola uzatvorená s firmou Barkont, avšak, ako uviedol Arpáš, komunikoval len s generálom Lorencom:„Jemu som odovzdával informácie aj analýzy.“ Arpáš odmieta, že išlo o fiktívny kontrakt, ktorý mal zakryť, že vyniesol Pente nahrávky z Gorily: „Nikomu som nič nepredal. Išlo o činnosť, ktorá bola reálna.“ Napokon aj podľa včerajšieho vyjadrenia Penty pre Aktuality.sk „spločnosť Barkont nevykonávala samostatnú činnosť, len refakturovala službu, ktorej beneficientom aj zadávateľom bola od začiatku Penta.“

Z uvedeného vyplýva, že bývalý vysoko postavený funkcionár SIS niekoľko týždňov po odchode z tajnej služby začal analyzovať zdravotníctvo pre Pentu. Presne ten istý príslušník SIS a od tej istej firmy, ako sú uvedení v spise Gorila v súvislosti predajom nahrávok, získava následne platby za analýzy.

Podľa Denníka N už polícia začala v tomto roku dvakrát trestné stíhanie. To prvé však špeciálny prokurátor Dušan Kováčik zrušil, pričom dôvody VIA IURIS odmietol sprístupniť. Špeciálny prokurátor Kováčik však VIA IURIS predvčerom odpovedal na jednu z 19 otázok, konkrétne: „Začala polícia pod dozorom špeciálnej prokuratúry trestné stíhanie v súvislosti s podozrením, že bývalý funkcionár SIS Ľubomír Arpáš predal nahrávky z ITP Gorila finančnej skupine Penta?“

Z odpovedi Dušana Kováčika vyplýva, že vyšetrovateľ Prezídia Policajného zboru, Národná kriminálna agentúra, špecializovaný tím dňa 25.6.2015 vydal uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, zločinu prijímania úplatku, prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti a zločinu podplácania. Uvedené uznesenie bolo podľa Kováčika vydané okrem iného aj v súvislosti s úryvkom z verejne prístupného spisu Gorila, ktorý sa týka predaja nahrávky.

Doterajšie vyšetrovanie tejto mimoriadne závažnej kauzy považujeme za absolútne neuspokojivé. Po takmer štyroch rokoch vyšetrovania tu nie je žiadna obvinená osoba, prokuratúra odmieta verejnosť informovať o takmer všetkých skutočnostiach odvolávajúc sa na ohrozenie vyšetrovania, ktoré zatiaľ neprináša žiadne výsledky. Napriek závažným skutočnostiam, ktoré sa týkajú predaja nahrávky, došlo na jar tohto roku k zastaveniu trestného stíhania zo strany dozorujúceho špeciálneho prokurátora Kováčika, pričom odmietol informovať o dôvodoch tohto kroku. Odmieta tiež zbaviť mlčanlivosti dvoch kľúčových svedkov (bývalých príslušníkov SIS p. Holúbeka a p. Šimovú), od ktorých pochádzajú informácie o predaji nahrávky. Vzhľadom na doterajšie výsledky vyšetrovania požiadame generálneho prokurátora o prešetrenie zákonnosti postupu špeciálneho prokurátora.


Úryvky zo spisu Gorila:

Vo verejne dostupnom spise Gorila sa okrem iného uvádza: „Je potrebné uviesť, že k úniku utajovaných skutočností z ITP „Gorila“ bola operatívnym pracovníkom Iveta Šimová získaná 19.3.2007 spravodajská informácia 63/956-V-804-10/2007-S, ktorá priamo hovorí o tom, že bývalý riaditeľ sekcie D PaedDr. Ľubomír Arpáš kontaktoval Zoltána Vargu a prostredníctvom neho odovzdal predstaviteľom finančnej skupiny PENTA za 3 – 4 mil. Sk nahrávky z ITP „Gorila“ na CD nosiči. Požiadavkou predstaviteľov PENTY bolo, aby boli uvedené prostriedky presunuté z účtu na účet. Ďalším operatívnym prešetrovaním na 56. oddelení 5. odboru sekcie D (cez žiadosti na komerčné banky o výpisy z bankových účtov Arpášovej spoločnosti Identita, s.r.o.) bolo zistené, že na účty tejto spoločnosti prichádzajú mesačne rádovo niekoľkostotisícové platby od spoločnosti Barkont, s.r.o., IČO: 35850493, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Peter Demovič, r.č. 720906/6425, bytom L. Novomestského 4, Pezinok, resp. Kríková 10, Bratislava. Uvedený Peter Demovič je v záznamoch ITP „Gorila“ spomínaný ako „Demo“, ktorý spoločne so Zoltán Varga pracuje pre finančnú skupinu PENTA. Nový riaditeľ sekcie D napriek týmto skutočnostiam odmietol akékoľvek ďalšie kroky smerom k riešeniu úniku utajovaných skutočností ITP „Gorila“ ako aj k využitiu samotného obsahu ITP.“

„Bubeníková sa pýta Haščáka, že či nevie ako ďaleko sa dostal Šátek v minulosti. Haščák hovorí, že to vie úplne presne, že videl vyšetrovacie spisy. Haščák si myslí, že zopár káuz určite vyjde na povrch. V prípade ich vypuknutia bude najdôležitejšie zabezpečiť si prístup k vyšetrovacím spisom, aby vedeli reagovať. Treba vedieť zo spisu všetko od A po Z.“


Tento projekt podporili Think Tank Fund, Open Society Foundation, Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a Nadácia ESET.

Share This