Zuzana Čaputová odchádza do advokácie

Programová riaditeľka VIA IURIS a laureátka Goldmanovej environmentálnej ceny, právnička Zuzana Čaputová opúšťa po 16 rokoch tím VIA IURIS. Čaputová, ktorá mala v organizácii na starosti hlavne projekty v oblasti justície sa rozhodla naplno venovať advokátskej praxi.

„VIA IURIS je skvelá organizácia a rozhodnúť sa odísť nebolo jednoduché. Po 16 rokoch spolupráce však už prišiel čas na zmenu. Som vďačná za skvelú a inšpirujúcu robotu, ktorú som mohla robiť. Organizácie ako VIA IURIS sú pre Slovensko nesmierne potrebné, preto budem organizácii rada na blízku a v kontakte s mojimi priateľmi, ktorí pre ňu pracujú,“ povedala Zuzana Čaputová.

V rámci advokácie sa bude Zuzana Čaputová venovať aj naďalej environmentálnym témam.

„Príbeh VIA IURIS je príbehom o tom, že aj na Slovensku sa veci dajú meniť k lepšiemu. Je o sile pobiť sa za verejný záujem a využívať právo v prospech ľudí. Zuzana Čaputová sa na tomto príbehu významne podieľala. Vďaka jej profesionálnemu prístupu, advokátskym schopnostiam a pracovnému nasadeniu sa nám podarilo pomôcť stovkám ľudí, vyhrať množstvo právnych sporov a meniť legislatívny systém k lepšiemu. Zuzana nám bude chýbať nie len profesne ale aj ľudsky. Za všetku prácu pre VIA IURIS jej patrí naša veľká vďaka,“ konštatoval výkonný riaditeľ VIA IURIS Milan Šagát.

Prioritami organizácie VIA IURIS naďalej zostáva pomoc aktívnym občanom, občianskym iniciatívam a mimovládnym organizáciám, zlepšovanie možností občianskej participácie na rozhodovaní a správe vecí verejných, ako aj obrana právneho štátu a zvyšovanie vymožiteľnosti práva.

Share This