Hromadná pripomienka VIA IURIS proti obmedzeniu práv občanov v novom Stavebnom zákone
Podporte nás

Prosíme o podporu hromadnej pripomienky k návrhu nového Stavebného zákona a návrhu nového zákona o územnom plánovaní!

Návrh nového Stavebného zákona obsahuje veľmi nebezpečné ustanovenia, ktoré výrazne obmedzia práva občanov pri povoľovaní stavieb. Ak bude zákon prijatý v tejto podobe, pôjde o veľký krok späť. Povoľovanie stavieb bude po novom prebiehať s „vylúčením verejnosti“, na čo chceme podaním týchto pripomienok poukázať a zabrániť.

V pripomienkach k návrhu stavebného zákona tiež navrhujeme, aby nemohla byť povolená stavba, ktorej povolenie nie je v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.

V návrhu zákona o územnom plánovaní navrhujeme posilnenie práv verejnosti a obcí pri obstarávaní a schvaľovaní územných plánov obcí.

Pripomienka obsahuje aj časť, ktorú spracovali odborníci z platformy Budovy pre budúcnosť, ktorá sa týka energetickej hospodárnosti budov.

Celý text hromadnej pripomienky, ktorý pripravila organizácia VIA IURIS, nájdete tu.

Návrh nového Stavebného zákona je zverejnený na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/247

Návrh nového zákona o územnom plánovaní je zverejnený na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/246

Do 10. mája (vrátane tohto dňa) môžete túto hromadnú pripomienku podporiť. Potrebujeme nazbierať minimálne 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby SR o našich pripomienkach.

Za Vašu podporu vopred ďakujeme!

Na zastupovanie v rozporovom konaní o hromadnej pripomienke sú splnomocnení títo zástupcovia

Peter Wilfling, VIA IURIS,
Ivana Figuli, VIA IURIS
Imrich Vozár, VIA IURIS
Kateřina Chajdiaková, Budovy pre budúcnosť

Hromadnú pripomienku podporilo 1745 signatárov. Zber podpisov je už ukončený.
Ďakujeme Vám za podporu.

Zoznam signatárov
Kto nás už podporil
A
Á
B
C
Č
D
Ď
E
F
G
H
I
J
K
L
Ľ
M
N
O
Ö
P
R
S
Š
T
U
Ú
V
W
Z
Ž

Share This