Cena spravodlivosti: Komparatívna analýza súdnych a správnych poplatkov

Dátum publikácie: 2011

Cena spravodlivosti: Komparatívna analýza súdnych a správnych poplatkov bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali slovenskú časť analýzy.

Prečítajte si celú analýzu anglickom jazyku

Share This