Diskutujeme na konferencii Týždeň otvoreného vládnutia 2020

V rámci podujatia Týždeň otvoreného vládnutia zorganizoval dnes Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti konferenciu pod názvom Partnerstvo, participácia a právny štát pod lupou.

 

Kristína Babiaková diskutovala na tému participácie verejnosti na tvorbe zákonov

Eva Kováčechová diskutovala o stave právneho štátu na Slovensku

Share This