Kto obsadí kreslo ústavného sudcu po Mojmírovi Mamojkovi?

Parlament včera zvolil 2 kandidátov na uvoľnený post ústavného sudcu po Mojmírovi Mamojkovi. Jedného z kandidátov by v najbližšom období mala Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovať do funkcie ústavného sudcu.

Na rozdiel od predchádzajúcej takmer nekonečnej voľby kandidátov, bol proces vypočutia a samotnej voľby veľmi dobre zvládnutý. Poslanci tentokrát konali efektívne a bez obštrukcií. Poslanci nakoniec zahlasovali za Miloslava Babjáka a Roberta Šorla.

Kto sú kandidáti na uvoľnené kreslo ústavného sudcu?

Miloslav Babják

Miloslav Babják

Miloslav Babják (nar. 1973) pôsobí na ústavnom súde ako súdny poradca vyše 19 rokov.

Zároveň je od roku 2008 riaditeľom Odboru súdnych a analytických činností Kancelárie Ústavného súdu SR. V minulosti pôsobil ako odborný asistent na Katedre trestného práva na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Vo svojej odbornej praxi sa venuje predovšetkým ústavnému právu, a to najmä v  rámci prípravy podkladov pre rozhodovaciu činnosť ústavného súdu a v rámci vypracovania konceptov rozhodnutí v konaní pred ústavným súdom. Tiež bol v roku 2018 aktívny pri príprave novely zákona o ústavnom súde. V minulosti sa podieľal na zavedení elektronického prideľovania spisov na ústavnom súde. Vo svojom životopise kandidát uvádza aj publikačnú a lektorskú činnosť.

Miloslav Babják získal v roku 2008 bezpečnostnú previerku na stupeň utajenia „tajné“. Za kandidáta na sudcu ústavného súdu ho navrhol predseda ústavného súdu Ivan Fiačan.

Foto: Tomáš Benedikovič, Denník N

Róbert Šorl

Róbert Šorl

Róbert Šorl (nar. 1976) pôsobí v súčasnosti ako sudca a predseda na Okresnom súde v Prievidzi.

V roku 2006 zložil advokátsku skúšku. Advokácii sa však následne nevenoval a zvolil si kariéru sudcu. Do funkcie sudcu bol vymenovaný v roku 2007.

Venuje sa predovšetkým súkromnému a občianskemu právu, ako aj právnej histórii. Róbert Šorl má skúsenosti s riadením súdu ako predseda okresného súdu. Ako spoluautor sa podieľal na tvorbe komentárov k Obchodnému zákonníku a k Civilnému sporovému poriadku. Kandidát vo svojom životopise uvádza bohatú publikačnú činnosť.

Róbert Šorl bol za kandidáta na sudcu ústavného súdu v tejto voľbe navrhnutý Trnavskou univerzitou v Trnave, Právnickou fakultou. Kandidát sa uchádzal o post sudcu ústavného súdu aj v roku 2019, kedy ho do tejto funkcie navrhovali členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta a tiež Slovenská advokátska komora.

Foto: TASR

Vo VIA IURIS veríme, že obaja kandidáti na ústavných sudcov, ktorých parlament zvolil, majú odborné i morálne predpoklady zastávať svoj post riadne a čestne.

Share This