Voľba policajného prezidenta

Novela zákona nevedie k odpolitizovaniu polície, práve naopak

VIA IURIS podala pripomienky k návrhu na zmenu zákona o štátnej službe v polícii. Týkajú sa výberu, vymenovania a odvolávania policajného prezidenta a riaditeľa policajnej inšpekcie. Novelu má v zrýchlenom režime schvaľovať parlament na nasledujúcej schôdzi. Svoje návrhy preto organizácia zaslala aj poslancom a poslankyniam parlamentu.

Ak by zákon schválili, zrušilo by sa výberové konanie na policajného prezidenta a riaditeľa policajnej inšpekcie a záväznosť vypočutia kandidátov pred výborom pre obranu, odvolať oboch funkcionárov by bolo možné bez uvedenia dôvodu.

VIA IURIS preto navrhuje, aby policajného prezidenta a riaditeľa policajnej inšpekcie vyberala v transparentom a verejnom výberovom konaní aj naďalej nezávislá komisia, nie minister vnútra. Kandidátov má okrem výboru pre obranu a bezpečnosť vypočúvať aj výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny a odporúčanie výborov má byť záväzné. Nového policajného prezidenta má podľa organizácie menovať prezident/prezidentka republiky namiesto navrhovaného ministra vnútra.
Organizácia tiež žiada, aby o odvolaní predstaviteľov oboch policajných funkcií nerozhodoval iba ministrer vnútra, ale aj iné subjekty. VIA IURIS zdôrazňuje, že odvolávanie má byť možné len na základe zákonom stanovených dôvodov a v prípade, keď si neplnia zákonom stanovené úlohy či svojim konaním vážne ohrozujú dôveryhodnosť polície.

V neposlednom rade organizácia upozorňuje na to, že je nevyhnutné zriadenie samostatnej policajnej inšpekcie, ktorá bude nezávislá od ministerstva vnútra. V súčasnosti totiž Slovensko nespĺňa európske požiadavky na nezávislé vyšetrovanie sťažností a trestnej činnosti policajtov. Pochybnosti o objektívnosti a nezávislosti tejto inštitúcie vyvoláva vyšetrovanie trestných činov a pochybení policajtov policajtmi alebo vyšetrovaľmi, ktorí patria pod rovnakého nadriadeného – ministra vnútra.

„Tento návrh považujeme za neakceptovateľný, pretože významne posilňuje politický vplyv ministra vnútra na policajného prezidenta a celú políciu. Je neprijateľné, že ruší výberové konanie na policajného prezidenta a riaditeľa policajnej inšpekcie pred komisiou a túto úlohu ponecháva plne na ministrovi vnútra. Súčasná spoločenská situácia volá po odpolitizovaní kľúčových inštitúcií, aby sa zachovala ich nezávislosť a dôveryhodnosť,“

 vysvetľuje Ivana Figuli, právnička spolupracujúca s VIA IURIS.

Organizácia preto žiada, aby poslanci a poslankyne pri hlasovaní zohľadnili aj jej argumenty a súčasný návrh nepodporili.

Tlačová správa VIA IURIS

Tlačová správa VIA IURIS

Kontakt pre médiá:
Ivana Kohutková, hovorkyňa VIA IURIS
Telefón: +421 905 921 918
E-mail: media@viaiuris.sk

Mohlo by vás zaujímať

 

Share This