Prístup k spravodlivosti – Bariéry a východiská (1)

Dátum publikácie: 1999
Editori: Ján Hrubala, Eva Kováčechová, Pavol Žilinčík

Z obsahu: Identifikácia najdôležitejších bariér, ktoré bránia efektívnemu prístupu občana k spravodlivosti a možnosti ich riešenia. Zborník je výsledkom 1. pracovnej konferencie Prístup k spravodlivosti – Bariéry a východiská, ktorá sa konala v roku 1999 v Senci.

Pozrite si celý zborník z konferencie PILC 1999

Share This