Prístup verejnosti k súdnym rozhodnutiam

Dátum publikácie: 2011
Autor: Peter Wilfling

Na Slovensku otázka zverejňovania súdnych rozhodnutí stále nie je úplne vyjasnená. To, že sudca musí svoje rozhodnutie a dôvody rozhodnutia poskytnúť účastníkom konania, sa považuje za samozrejmé. Ale názory na otázku, či by mali byť súdne rozhodnutia prístupné aj širokej verejnosti, sú stále rôzne. Analýza porovnáva prístup verejnosti k súdnym rozhodnutiam v zahraničí a popisuje vývoj prístupu na Slovensku s ohľadom na zákon o slobode informácií.

Prečítajte si celú analýzu

Share This