Správa z občianskeho monitoringu súdov

Dátum publikácie: 2005
Autori: Zuzana Dlugošová, Mária Kolíková, Eva Kováčechová, Lýdia Marošiová, Šarlota Pufflerová, Pavol Žilinčík

V roku 2005 realizovala Spoločnosť pre otvorené súdnictvo prvé občianske monitorovanie súdov na Slovensku. Projekt finančne podporil Rozvojový program OSN a bol realizovaný v úzkej spolupráci s Odborom boja proti korupcii Úradu vlády SR a Ministerstvom spravodlivosti SR. Dlhodobým cieľom projektu je posilnenie zásad spravodlivého súdneho procesu v činnosti slovenských súdov a podpora nezávislého, nestranného a dôveryhodného súdneho rozhodovania. Zámerom predkladanej správy je otvoriť širokú verejnú a odbornú diskusiu o vzťahu súdov a verejnosti a o možných zlepšeniach výkonu súdnej moci z pohľadu občanov i sudcov.

Prečítajte si celý monitoring

Share This