Verejná kontrola verejnej moci

Dátum publikácie: 2007
Editori: Zuzana Čaputová, Martin Štoffa

Z obsahu: Postavenie Najvyššieho kontrolného úradu SR v systéme kontroly a niektoré výsledky jeho kontrolnej činnosti. Pôsobnosť prokuratúry pri výkone dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy. Trestné činy verejných činiteľov. Česká právna úprava verejnej kontroly nakladania s majetkom samospráv. Postavenie občana v kontexte kontroly verejnej moci a kontrola v oblasti nakladania s verejným majetkom. Zborník je výsledkom 7. pracovnej konferencie Prístup k spravodlivosti – Bariéry a východiská, ktorá sa konala v roku 2007 v Pezinku.

Pozrite si celý zborník z konferencie PILC 2007

Share This