Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva

Dátum publikácie: 2013
Editori: Zuzana Čaputová, Eva Kováčechová

Zborník obsahuje príspevky a závery z X. jubilejnej pracovnej konferencie. Východiskom pri úvahách o téme konferencie boli predovšetkým zistenia, ku ktorým VIA IURIS dospela na základe analýzy rozhodnutí disciplinárnych senátov za roky 2002 – 2011. Konferencie sa zúčastnili nielen sudcovia, ale aj právnici z radov advokátov i akademikov, vrátane bývalých i aktuálnych členov disciplinárnych senátov ako aj tvorcov legislatívy.

Pozrite si celý zborník z konferencie PILC 2012

Share This