Zodpovednosť sudcu: Sudcovská etika a disciplinárna zodpovednosť

Dátum publikácie: 2011
Editori: Zuzana Čaputová

Konferencia hľadala odpovede na otázku, čo pomôže obnoviť dôveru v slovenské súdnictvo a ďalšie otázky týkajúce sa sudcovskej etiky a disciplinárnej zodpovednosti. Prítomní sa zhodli na tom, že má zmysel prepracovať a uviesť do života sudcovský etický kódex. Sudcovský etický kódex, ktorý prijala Rada Sudcov SR v roku 2001, obsahuje iba stručné zhrnutie zásad. Zahraničné kódexy a tiež návrhy kódexov na Slovensku obsahujú aj ich podrobnejšie rozpracovanie.

Pozrite si celý zborník z konferencie PILC 2011

Share This