Aktívni občania ako základ dobre fungujúceho štátu

Opis projektu:

Vďaka podpore Active Citizens Fund Slovakia realizuje VIA IURIS od 1. júna 2019 projekt s názvom Aktívni občania ako základ dobre fungujúceho štátu.

Aktívnu občiansku spoločnosť považujeme za základ dobre fungujúceho demokratického štátu. Ľudia, ktorí majú radi svoj domov, zaujímajú sa o dianie vo svojej obci a štáte, sú najlepšími obhajcami verejného záujmu. Projektom podporíme ľudí, ktorí chcú pozitívne ovplyvňovať veci verejné a vytvoríme im priestor na čo najjednoduchšiu participáciu.

Cieľom projektu je pomôcť ľuďom preklenúť najväčšie prekážky občianskej participácie a podporiť čo najširšiu účasť jednotlivcov, neformálnych lokálnych iniciatív aj fungujúcich občianskych združení na rozhodovaní o veciach verejných. Zameriame sa pritom na posilňovanie právnych zručností aktívnej verejnosti, zabezpečovanie odborného právneho poradenstva v prípadoch, kedy verejnosť obhajuje verejný záujem (napr. ochrana životného prostredia, dobrá správa vecí verejných, prístup k informáciám či účasť na tvorbe verejných politík), a na vytvorenie spoľahlivej a z hľadiska ochrany osobných údajov bezpečnej petičnej webovej stránky, ktorá umožní efektívne aktivizovať verejnosť.

Active Citizens Fund je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

Projekt „Aktívni občania ako základ dobre fungujúceho štátu“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Share This