Active Citizens Fund

Piliere právneho štátu

Združenie VIA IURIS začalo od 1.9.2020 s realizáciou projektu Piliere právneho štátu.

Cieľom projektu je navrhnúť a presadiť systémové zmeny na odstránenie najväčších nedostatkov fungovania prokuratúry, ústavného súdu a súdnej rady, ktoré sú kľúčovými garantmi právneho štátu. Na základe analýzy ich rozhodovacej činnosti, legislatívy a aplikačnej praxe vypracujeme návrhy systémových zmien, pre ktoré budeme hľadať podporu vlády a samotných inštitúcií, ktorých sa zmeny budú týkať. Pridanou hodnotou projektu je intenzívna spolupráca s odbornou verejnosťou počas celej realizácie.

„Projekt ‘Piliere právneho štátu’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Active Citizens Fund je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

Share This