Active Citizens Fund

Pre aktívnych občanov na podporu demokracie

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Názov projektu: Pre aktívnych občanov na podporu demokracie
Číslo zmluvy o realizácii projektu: D108/2021/13
Obdobie realizácie projektu: 1.3.2021 – 31.12.2021
Výška podpory: 35 000 EUR

Stručný popis hlavných aktivít projektu:
– zabezpečenie poskytovania právnej pomoci prostredníctvom spolupracujúcich advokátskych kancelárii
– aktualizácia modulov Občianskeho kompasu na webovom sídle viaiuris.sk/obciansky-kompas
– prevádzka, poskytovanie technickej a obsahovej podpory mojapeticia.sk

Podrobné informácie o projektovom zámere sú zverejnené v rámci Zmluvy o poskytnutí dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v Centrálnom registri zmlúv na: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5749608/

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Názov projektu: Pre aktívnych občanov na podporu demokracie
Číslo zmluvy o realizácii projektu: D108/2021/13
Obdobie realizácie projektu: 1.3.2021 – 31.12.2021
Výška podpory: 35 000 EUR

Stručný popis hlavných aktivít projektu:
– zabezpečenie poskytovania právnej pomoci prostredníctvom spolupracujúcich advokátskych kancelárii
– aktualizácia modulov Občianskeho kompasu na webovom sídle viaiuris.sk/obciansky-kompas
– prevádzka, poskytovanie technickej a obsahovej podpory mojapeticia.sk

Podrobné informácie o projektovom zámere sú zverejnené v rámci Zmluvy o poskytnutí dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v Centrálnom registri zmlúv na: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5749608/

Zmluvy (PDF):
Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb s advokátskou kanceláriou Mgr. Eva Kováčechová
Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb s advokátskou kanceláriou Mgr. Kristína Babiaková
Zmluvy o poskytnutí dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie č. D108/2021/13

 

Share This