OZ Triblavina na súde napadlo rozhodnutie MŽP SR v kauze križovatka Triblavina

Občianske združenie Triblavina napadlo na Krajskom súde v Bratislave rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR, ktoré potvrdilo, že nie je potrebné posudzovať vplyv zmeny križovatky Triblavina na životné prostredie. Táto zmena križovatky pritom zásadne mení riešenie celej diaľnice D1 z variantu 3-pruhovej diaľnice s 2-pruhovými kolektormi na variant 4-pruhovej diaľnice D1 bez kolektorov. Národná diaľničná spoločnosť tak na základe tohto rozhodnutia MŽP SR mohla požiadať o vydanie stavebného povolenia na zásadnú zmenu. Podľa obyvateľov dotknutých obcí je neprijateľné, aby sa významná konštrukčná zmena projektu kľúčovej dopravnej infraštruktúry celoštátneho významu, s dopadom na tisíce obyvateľov, ekonomiku a životné prostredie, uskutočnila bez zákonom vyžadovaného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

„Rozhodnutie MŽP SR, ktoré nevyžaduje samostatné posúdenie vplyvu zmeny stavby na životné prostredie, napadlo OZ Triblavina z dvoch hlavných dôvodov. Prvým dôvodom je, že ide rozsahom o tak významnú zmenu, že je nutné ju považovať za samostatnú stavbu. Preto musí byť posúdený jej vplyv na životné prostredie. Ide totiž o zmenu koncepcie dopravy celého regiónu, ako aj o zmenu organizácie výstavby diaľnice D1. Navyše v pôvodnom posudzovaní vplyvov nebol variant 4-pruhovej diaľnice vôbec v hre. Žalobou zároveň poukazujeme na to, že navrhovaná zmena stavby je v rozpore s Územným plánom Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý počíta s výstavbou kolektorov a nie technickým riešením, ktoré dnes presadzuje NDS,“ povedala Mgr. Kristína Babiaková, advokátka VIA IURIS, ktorá zastupuje OZ Triblavina.

OZ Triblavina už v súvislosti so zmenou projektu a procesom zmeny stavby pred dokončením podala podnet aj na Generálnu prokuratúru SR a tiež podala pripomienky k už prebiehajúcemu povoľovaniu zmeny stavby pred dokončením.

„K tejto stavbe sme predložili zásadné námietky k nesúladu stavby s územným rozhodnutím, s územným plánom obcí, územným plánom kraja ako aj nesúladu s podmienkami z posudzovania vplyvov na životné prostredie. Takouto zmenou by sa narušila schválená koncepcia dopravy v regióne. Naďalej tiež upozorňujeme, že stavba je v rozpore aj so zákonom o verejnom obstarávaní, keďže výherca súťaže vyhral súťaž na úplne inú stavbu, akú má stavať,“ konštatovala dopravná inžinierka Tatiana Kratochvílová z OZ Triblavina.

Share This

Pre poskytovanie lepších služieb používa táto stránka súbory cookies. Viac informácií

Pre poskytovanie lepších služieb používa táto stránka súbory cookies. Pokračovaním bez zmeny ich nastavení alebo kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" súhlasíte s touto politikou.

Zavrieť