VIA IURIS predkladá návrhy na zmenu výberu ústavných sudcov

Organizácia VIA IURIS je presvedčená, že jednou z najväčších výziev slovenskej politiky v roku 2018 bude voľba nových sudcov Ústavného súdu SR. Budúci rok sa totiž bude voliť až 9 z celkového počtu 13 sudcov Ústavného súdu SR. Táto voľba bude, vzhľadom na funkčné obdobie sudcov, ovplyvňovať podobu dodržiavania Ústavy SR, princípov ústavnosti ako aj celkové vnímanie práva a spravodlivosti na Slovensku až do roku 2031.

„Premiér Fico už v roku 2006 vyhlásil, že nepovažuje súčasný systém voľby kandidátov na ústavných sudcov za dobrý. Podľa jeho vtedajších slov poslanci nemajú všetky informácie o uchádzačoch a potom hrozí, že zvolia aj nespôsobilých kandidátov. Vláda sa dokonca v aktuálnom programovom vyhlásení výslovne zaviazala, že navrhne prijatie ústavného zákona, ktorý sa bude týkať voľby sudcov ústavného súdu. Aj vo svetle súčasných udalostí sme presvedčení, že je najvyšší čas začať o tejto téme serióznu odbornú diskusiu a následne pristúpiť k potrebným zmenám,“ povedal Peter Wilfling, právnik VIA IURIS.

VIA IURIS zorganizovala v novembri 2017 odbornú konferenciu na tému výberu ústavných sudcov, na ktorej sa diskutovalo o viacerých možnostiach a návrhoch ako zlepšiť výber ústavných sudcov. Konferencie sa zúčastnila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, viacerí sudcovia Ústavného a Najvyššieho súdu SR, ústavní právnici, zástupcovia politických strán ako aj predstavitelia akademických a odborných organizácií.

Aby budúci rok boli za sudcov ústavného súdu zvolené všeobecne uznávané autority nevyvolávajúce pochybnosti, VIA IURIS navrhuje tieto zmeny pri výbere sudcov ústavného súdu:

 

1. Je potrebné zmeniť spôsob výberu ústavných sudcov

  • Aby voľba kandidátov na ústavných sudcov mala väčšiu legitimitu, VIA IURIS odporúča naplniť požiadavky Benátskej komisie tak, aby zloženie Ustavného súdu SR nezáviselo iba od vôle vládnej väčšiny. O voľbe kandidátov na sudcov by tak mala rozhodovať kvalifikovaná (napr. trojpätinová) a nie iba nadpolovičná väčšina poslancov parlamentu.
  • Ak by sa nepodarilo naplniť odporúčanie Benátskej komisie, o voľbe kandidátov by podľa VIA IURIS mala rozhodovať aspoň nadpolovičná väčšina všetkých poslancov NR SR (teda aspoň 76 poslancov) a nie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov (aspoň 39 poslancov), ako je to v súčasnosti.

 

2. Je potrebné zaviesť prísnejšie požiadavky na kandidátov na ústavných sudcov

  • Navrhujeme zavedenie rovnakých požiadaviek na kandidátov na sudcu Ústavného súdu SR, aké pre sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva stanovuje článok 21 odsek 1 Európskeho dohovoru: „Sudcovia musia mať vysoko morálny charakter a musia spĺňať podmienky na výkon vysokých súdnych funkcií alebo byť všeobecne uznávanými právnikmi.“

 

3. Je potrebné zlepšiť proces posudzovania a vypočutia kandidátov na ústavných sudcov

  • Ústavnoprávny výbor NR SR by mal vykonať dôkladné verejné vypočutie kandidátov a zodpovedne preveriť ich spôsobilosť.
  • Kandidáti by mali vystúpiť aj v parlamente pred všetkými poslancami, aby si mohli všetci poslanci kvalifikovane utvoriť na názor na jednotlivých kandidátov.
  • Poslancom parlamentu by mal pri posudzovaní a vypočutí kandidátov pomáhať Poradný výbor zložený napríklad z uznávaných právnických autorít, zástupcov parlamentu, prezidenta, Ústavného súdu, Najvyššieho súdu, Súdnej rady a právnických fakúlt. Takýto poradný výbor funguje aj pri výbere sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. , Poradný výbor by podal poslancom parlamentu svoje kvalifikované stanovisko a odporúčanie k jednotlivým kandidátom.
  • Mali by byť stanovené kritériá, ktorých splnenie budú ústavnoprávny výbor a Poradný výbor u kandidátov skúmať – a to konkrétne odborný prehľad v otázkach ľudských práv a ústavného práva, doterajšie profesionálne aktivity, publikačná činnosť, dôveryhodnosť kandidátov a ich osobnostnú integritu, bezúhonnosť a nezávislosť.
Share This

Pre poskytovanie lepších služieb používa táto stránka súbory cookies. Viac informácií

Pre poskytovanie lepších služieb používa táto stránka súbory cookies. Pokračovaním bez zmeny ich nastavení alebo kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" súhlasíte s touto politikou.

Zavrieť