Severná ulica v B.Bystrici

Prvý úspech v kauze Severná – krajský súd nám dal za pravdu

Krajský súd v Banskej Bystrici priznal odkladný účinok žaloby obyvateľov Severnej ulice v Banskej Bystrici, ktorých zastupuje Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS. Jednoducho povedané – súd rozhodol, že do skončenia súdneho konania nemôže developer na Severnej ulici začať stavať.

 

Na zelenej ploche so stromami v tesnom susedstve bytových domov totiž developer plánuje postaviť bytovku s parkovacími miestami a ďalšími zastavanými plochami. Problémom je, že stavebný úrad mesta Banská Bystrica stavbu povolil podľa starej verzie územného plánu, ktorý bol platný v čase, keď developer podal žiadosť o územné rozhodnutie. V čase rozhodovania stavebného úradu však bola platná už nová verzia územného plánu. Parametre plánovanej bytovky tak podľa súčasnej verzie plánu nespĺňajú kritériá pre takúto stavbu.

Šesťdesiatosem obyvateľov Severnej ulice v Banskej Bystrici preto v auguste na mesto podalo žalobu a napadlo tak jeho rozhodnutie. V žalobe upozornili na plánovanú výstavbu, ktorá je v rozpore s platným územným plánom mesta, a je teda je nezákonná. Navyše žiadali, aby súd priznal odkladný účinok tejto žaloby. To znamená, aby mesto nevydalo developerovi stavebné povolenie, kým súd nerozhodne o tom, či bolo napadnuté rozhodnutie mesta vydané v súlade so zákonom.

Sme radi, že Krajský súd vyhovel našej žiadosti. Navyše uviedol, že v prípade povolenia výstavby pred skončením súdneho konania by mohlo dôjsť k vážnemu a nezvratnému vplyvu na životné prostredie. Proti rozhodnutiu súdu sa nedá odvolať ani podať sťažnosť. Teraz čakáme, kým súd určí termín pojednávania.

Blog VIA IURIS

Blog VIA IURIS

Sledujte nás na Facebooku:
facebook.com/viaiuris

Kontakt pre médiá:
Ivana Kohutková, hovorkyňa VIA IURIS
Telefón: +421 905 921 918
E-mail: media@viaiuris.sk

Share This