Návrhy pre silný právny štát

Spolu s Nadáciou Zastavme korupciu sme predstavili odborné návrhy a vyzývame demokratické politické strany, aby sa vo volebných programoch zaviazali k opatreniam na boj proti korupcii a k ochrane právneho štátu.

Vyzývame politické strany, aby sa vo volebných programoch zaviazali k reforme prokuratúry, zmene paragrafu 363 Trestného poriadku, vyššej účasti verejnosti pri tvorbe zákonov ako aj väčšej ochrane novinárov a novinárok. Návrhy konkrétnych opatrení v týchto a ďalších oblastiach sme 1. júna poslali do straníckych centrál a radi budeme o nich pred voľbami diskutovať.

Prokuratúra je kľúčová pri odhaľovaní korupčných káuz

„Prokuratúra je jednou z kľúčových inštitúcií právneho štátu a doteraz nebola prijatá žiadna komplexnejšia reforma smerujúca k zvýšeniu transparentnosti a kvality jej fungovania, ktorá by prispela k zvýšeniu dôvery verejnosti k jej činnosti a výsledkom,“ uviedla naša riaditeľka Katarína Batková.

Podľa Zuzany Petkovej z Nadácie Zastavme korupciu je prokuratúra kľúčová, pokiaľ ide o úspešnú koncovku pri odhaľovaní veľkých korupčných káuz a dôveru verejnosti v spravodlivé vyšetrovanie.

Navrhujeme posilniť autonómnosť jednotlivých prokurátorov, vyššiu transparentnosť pri výberových konaniach na každé prokurátorské miesto aj čakateľa, elektronické prideľovanie prípadov a sfunkčnenie disciplinárneho konania voči generálnemu prokurátorovi. Na podanie disciplinárneho návrhu by podľa nás mal stačiť súhlas pätiny poslancov, namiesto súčasných 3/5. Paragraf 363 Trestného poriadku by sa mal spresniť tak, aby bolo zjavné, že ide o mimoriadny opravný prostriedok.

Verejnosť musí mať možnosť podielať sa na tvorbe zákonov

My vo VIA IURIS dlhodobo kritizujeme aj spôsob, akým sa v posledných rokoch prijímajú zákony a vníma snahu časti politického spektra obmedziť právo verejnosti vyjadrovať sa k legislatíve. Legislatívny proces poslanci často obchádzajú až zneužívajú. Počas aktuálneho volebného obdobia bolo mimoriadne nadužívané skrátené legislatívne konanie.

Ako vyplýva zo štatistík národnej rady, do apríla 2023 schválila národná rada v aktuálnom volebnom období celkovo 508 zákonov, z toho až 107 v skrátenom legislatívnom konaní (t.j. 21,06 %). To je doposiaľ najvyšší podiel zákonov prijatých v skrátenom legislatívnom konaní v histórii Slovenskej republiky.

Aj preto chceme spoločne s NZK vyzvať strany, aby rešpektovali základné princípy štandardného legislatívneho procesu. Ten by sa mal zmeniť tak, aby verejnosť mohla pripomienkovať aj poslanecké návrhy.

„Právo verejnosti pripomienkovať zákony je jedným z najdôležitejších princípov spravodlivej tvorby zákonov v demokratickej spoločnosti. Ľudia nemajú byť len nemými prijímateľmi pravidiel, majú mať možnosť podieľať sa na ich tvorbe,“ konštatovala Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

Novinári a médiá sú terčom nenávistných útokov

Spolus Nadáciou Zastavme korupciu tiež sledujeme čoraz častejšie útoky na novinárov a občianskych aktivistov, a preto žiadame ich vyššiu ochranu.

„Po vražde Jána Kuciaka politici sľubovali, že zlepšia podmienky pre prácu novinárov, namiesto toho sa stupňujú verbálne útoky zo strany predstaviteľov štátnej moci a médiá sú častým terčom hejtu v online prostredí,” zdôraznila Zuzana Petková.

VIA IURIS a Nadácia Zastavme korupciu navrhujú okrem iného prijať takú legislatívnu úpravu, ktorá zabezpečí novinárom a občiansky aktívnym osobám ochranu pred takzvanými SLAPP žalobami (žaloby proti verejnej účasti).

Výzvu na prijatie opatrení, ktoré by zlepšili právny štát, sme poslali všetkým relevantným stranám, ktoré kandidujú vo voľbách. Výnimkou sú Smer – SD a Republika, ktoré spoluprácu s občianskymi organizáciami odmietajú a šíria o nich klamstvá.

Tlačová správa VIA IURIS

Tlačová správa VIA IURIS

Kontakt pre médiá

E-mail: media@viaiuris.sk

Share This