Parlament schválil novú súdnu mapu

Po dlhých mesiacoch diskusii a vyjednávania dnes parlament schválil reformu súdnej mapy. Oproti pôvodnému návrhu obsahuje schválená súdna mapa mnohé zmeny. 

Ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej sa nepodarilo presadiť zníženie počtu krajských súdov a kompromisom je aj zachovanie niektorých sídelných okresných súdov. Naopak, úspechom pre M. Kolíkovú je zriadenie správnych súdov a nových mestských súdov.

Novú súdnu mapu vítame

Súdnu mapu, ktorá mení obvody okresných súdov a vytvára mestské súdy v Bratislave a Košiciach, v zásade vítame, veríme, že prispeje k špecializácii sudcov a sudkýň, aj keď niektoré veľmi malé súdy zostávajú zachované.

Rovnako vítame vytvorenie samostatných správnych súdov v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Správna agenda je mimoriadne zložitá a rozsiahla a vyžaduje si špecializáciu aj s ohľadom na existenciu Najvyššieho správneho súdu.

Budeme pozorne sledovať, ako sa podarí celková implementácia reformy v praxi. Dúfame, že špecializácia sudcov a sudkýň prispeje k zrýchleniu a k skvalitneniu rozhodovania hlavne v právne zložitých prípadoch, ktorých riešenie často na súdoch trvá najdlhšie.

Takto sa dôležité zákony neprijímajú

Je zarážajúce, že rovnako ako pri nových stavebných zákonoch, aj pri súdnej mape prebehli závažné zmeny v návrhu zákona na poslednú chvíľu. Pozmeňovací návrh poslanca Luciaka, ktorý mal desiatky strán, bol zverejnený na stránke národnej rady len dnes, teda v deň hlasovania. Posledné zmeny v súdnej mape sa tak udiali bez adekvátnej verejnej diskusie a kontroly.

Ako bude vyzerať nová súdna mapa?

Krajské súdy
Počet krajských súdov (KS) sa mal podľa pôvodného návrhu súdnej mapy znížiť z ôsmich na tri, no nakoniec zostávajú KS vo všetkých krajských mestách – Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice.

Pôvodným cieľom rušenia krajských súdov bola snaha o dosiahnutie špecializácie. Keďže sa žiadny z krajských súdov nezruší, ich špecializácia bude zabezpečená koncentrovaním agendy do vybraných KS nasledovne:

Obchodná agenda:

  • KS v Bratislave bude vykonávať obchodnú agendu aj v rámci obvodu krajských súdov Nitra a Trnava.
  • KS v Banskej Bystrici bude riešiť obchodnú agendu aj v rámci obvodu trenčianskeho a žilinského krajského súdu.
  • KS v Košiciach i pre obvod prešovského krajského súdu.

Rodinná agenda:

  • KS Trnava bude vykonávať rodinnú agendu aj v rámci obvodu bratislavského a nitrianskeho krajského súdu.
  • KS Žilina aj pre banskobystrický a trenčiansky obvod.
  • KS Prešov aj pre obvod KS v Košiciach.

Správna agenda:
Krajské súdy už nebudú mať na starosti správnu agendu, preberú ju tri novovzniknuté správne súdy v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Okresné súdy
Okresných súdov bude po novom 36, no obvodov bude len 33, pretože štyri mestské súdy v Bratislave budú pôsobiť v jednom obvode.

Mestské súdy
V Bratislave sa zriadia štyri mestské súdy (MS). Bratislavské MS I až III vzniknú premenou zo súčasných okresných súdov I až III, MS IV vznikne spojením súčasných okresných súdov Bratislava IV a Bratislava V.

Každý z mestských súdov Bratislava bude mať špecifickú agendu:

  • MS Bratislava I bude riešiť trestnoprávne záležitosti
  • MS Bratislava II bude mať na starosti rodinnoprávnu agendu
  • MS Bratislava III bude riešiť spory obchodného práva
  • MS Bratislava IV sa bude venovať občianskoprávnym sporom.

Mestský súd v Košiciach vznikne spojením troch súčasných okresných súdov- Košice I, Košice II a Košice – okolie.

Nová súdna mapa má nadobudnúť účinnosť od januára 2023.

Blog VIA IURIS

Blog VIA IURIS

Kontakt pre médiá:

Telefón: +421 905 890 909
E-mail: media@viaiuris.sk

Projekt ‘Piliere právneho štátu’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

ACF

Share This