Poznáme víťazné práce esejistickej súťaže VIA IURIS

Už po druhý krát sme vo VIA IURIS zorganizovali súťaž pre študentky a študentov právnických fakúlt. Téma tohto ročníka: Problémy a výzvy právneho štátu na Slovensku, ponúkla našej odbornej porote  zaujímavé čítanie.

VÍŤAZOM JE SLOVÁK ŠTUDUJÚCI V LONDÝNE
Najviac ich oslovila esej „PRÁVNY ŠTÁT AKO AŠPIRÁCIA JEDNOTLIVCA“, študenta z The London School of Economics and political science, Maroša Hodora: „Právny štát je ako pojem definične široký a dotýka sa mnohých politicko-spoločenských oblastí. Aj preto som sa pri prvotnom premýšľaní o otázke chcel zamerať na konkrétnu oblasť / problém právneho štátu na Slovensku. Vzhľadom na rozsah som sa nakoniec rozhodol právny štát diskutovať všeobecne a skôr teoreticky. Prišlo mi zaujímavé prepojiť moje poznatky zo štúdia anglickej právnej teórie s príkladmi zo slovenského politického života a spoločne tým podporiť tézu o úlohe ašpirácie jednotlivca na právny štát ako hodnotu.  Myšlienka súťaže sa mi veľmi páči. Mladých právnikov a právničky motivuje rozmýšľať o súčasných právnych témach a zároveň im umožňuje svoje myšlienky prezentovať pred odbornou porotou.“ 

Prečítajte si celú esej Maroša Hodora.

ODBORNÁ POROTA MALA PLNÉ RUKY PRÁCE
Naša veľká vďaka patrí odbornej porote, ktorá strávila dlhé hodiny preštudovaním a zhodnotením všetkých prihlásených esejí. „Ako vždy aj teraz občianske združenie VIA IURIS výberom tohtoročnej súťažnej témy pre študentov práva pod názvom « Problémy a výzvy právneho štátu na Slovensku » preukázalo schopnosť presne postihovať problémy slovenskej spoločnosti, v žilách ktorej preukázateľne čoraz s väčšou nepravidelnosťou pulzuje hodnota právneho štátu ako jedna zo základných hodnôt, na ktorých je vystavaná Ústava Slovenskej republiky. Právny štát je jediným účinným prostriedkom ochrany proti svojvoľnému výkonu moci. Bez právneho štátu je nemysliteľné riadne fungovanie demokracie a bez demokracie je zase nemysliteľná ochrana základných práv. Tento závislý vzťah medzi uvedenými ústavnými hodnotami poskytol súťažnej téme neohraničený priestor na analýzu a tvorivú prezentáciu súčasného stavu právneho štátu na Slovensku. Esejisti dohromady vytvorili veľmi nádejný kolektív budúcich právnikov. Svojím umom a vzdelaním bojovali síce o najlepšiu esej súťaže, ale na jej konci sa všetci môžu považovať za víťazov, lebo som presvedčený o tom, že už samotné zapojenie sa do otvorenej výmeny názorov na komplexnú tému právneho štátu, pre ktorú občianske združenie VIA IURIS vytvorilo tvorivú platformu, významne prospelo všetkým súťažiacim,“ zhodnotil sudca Súdneho dvora Európskej únie Daniel Šváby, ktorý sa zhostil jedného z porotcovských kresiel.

Prečítajte si celé zhodnotenie Daniela Švábyho.

Ďalšími členmi odbornej poroty boli: právnik a novinár Tomáš Němeček; právnik a riaditeľ vydavateľstva N Press, s.r.o. Lukáš Fila; pedagóg Univerzity Komenského Erik Láštic a advokátka spolupracujúca s VIA IURIS Kristína Babiaková.

DRUHÉ MIESTO PATRÍ ŠTUDENTKE Z TRNAVSKEJ UNIVERZITY
Druhé miesto udelila porota eseji študentky z Trnavskej univerzity, Simony Salajovej: „Esejistickú súťaž, ktorú vyhlásila VIA IURIS ma zaujala hneď ako som sa o nej dozvedela. Poňala som ju ako výzvu vyjadriť svoj názor na danú tému, ale aj možnosť vylepšiť si zručnosť v písaní odborných článkov, ktorá sa nejednému študentovi do budúcna určite zíde. Zadaná téma s názvom: „Problémy a výzvy právneho štátu na Slovensku“ zasahuje do viacerých okruhov a teda každý zo študentov mohol a písať o inej problematike.

Práve pre otvorenosť témy som sa aj ja rozhodla pripojiť svoj názor a to k aktuálnej problematike menovania ústavných sudcov na Slovensku. Priznám sa, že som túto tému nikdy nejako do hĺbky neskúmala, no zaujímala ma natoľko, že som sa rozhodla ju spracovať. Teší ma, že mi  poskytla priestor písať o niečom tak aktuálnom. Prečítala som nejeden článok a dostala sa k viacerým názorom, ktoré si často protirečili, no vďaka tomu som získala široký okruh informácií a vedela si vytvoriť vlastný relevantný názor. 

Písanie takýchto článkov mi pri štúdiu veľmi chýba a práve takéto možnosti, zároveň  motivované istou odmenou, sú výbornou príležitosťou pre študenta zdokonaľovať sa. Som si istá, že nie len ja, ale každý kto sa do súťaže zapojil, si nielen prehĺbil vedomosti, ale posunul sa o krok vpred aj v štúdiu. Som veľmi rada, že VIA IURIS takéto súťaže organizuje, a pevne verím, že v nich bude pokračovať. Veľmi ma potešilo umiestnenie v súťaži, ďakujem VIA IURIS za príležitosť zúčastniť sa.“
Prečítajte si celú esej Simony Salajovej.

Tešíme sa na jar 2020, ktorá sa vo VIA IURIS bude rovnako niesť v znamení Esejistickej súťaže pre študentov právnických fakúlt.

Ďakujeme partnerom súťaže: Denník N a Agentúra POHODA

 

Share This