Právnici navrhujú zásadné zmeny vo výbere nových ústavných sudcov

Súčasní a bývalí ústavní sudcovia, súčasní a bývalí sudcovia medzinárodných súdov, univerzitní akademici, sudcovia Najvyššieho súdu, advokáti a právnici zaoberajúci sa ústavným právom, ako neformálna a apolitická skupina právnikov, dnes zverejnili návrh na zmenu výberu sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Voľba nových ústavných sudcov bude jednou z najvýznamnejších udalostí roku 2018. Koncom tohto roku sa bude voliť až 18 kandidátov, z ktorých bude vo februári 2019 vymenovaných 9 nových ústavných sudcov. Znamená to, že sa zmení väčšina Ústavného súdu SR, ktorá bude až do roku 2031 rozhodovať o najvýznamnejších otázkach a sporoch týkajúcich ústavy, základných práv a princípov právneho štátu.

Po zlých skúsenostiach z predchádzajúcich volieb ústavných sudcov považujeme za nevyhnutné zmeniť súčasný nevyhovujúci systém voľby ústavných sudcov a prispieť k tomu, aby bol Ústavný súd obsadený sudcami a sudkyňami, ktorí budú dôsledne chrániť základné práva, princípy právneho štátu a spravodlivosť na Slovensku.

Týmto verejnosti predstavujeme návrh, ktorý je hodnotovo postavený na princípoch demokratickosti, transparentnosti, predvídateľnosti a férovosti výberu ústavných sudcov a sudkýň a tiež na ich odbornosti, nezávislosti a morálnej integrite. Kompletné znenie návrhu je pripojené k tomuto vyhláseniu. Základné navrhované zmeny vo výbere ústavných sudcov a sudkýň sú nasledovné:

  • na zvolenie kandidáta na ústavného sudcu by malo byť potrebných aspoň 90 hlasov poslancov NR SR, pričom ak sa táto väčšina nedosiahne, v nasledujúcich kolách hlasovania bude na zvolenie kandidáta potrebných aspoň 76 hlasov poslancov NR SR;
  • zakotvenie požiadavky, že ústavný sudca musí byť bezúhonný, musí byť uznávaným odborníkom a musí svojim doterajším životom zaručovať, že bude svoju funkciu vykonávať riadne, čestne, nezávisle a nestranne;
  • každý uchádzač o funkciu ústavného sudcu bude zapísaný do zoznamu kandidátov na základe vlastnej prihlášky a nebude už potrebné, aby ho navrhol niektorý z obmedzeného okruhu oprávnených subjektov ako doteraz;
  • skvalitnenie procesu vypočutia kandidátov, ktorý umožní získať poslancom a verejnosti podrobné informácie o jednotlivých kandidátoch;
  • zriadenie dočasnej komisie odborníkov, ktorá bude poslancom pomáhať pri vypočutí kandidátov pred ústavnoprávnym výborom, aby bolo vypočutie a posudzovanie kandidátov dôkladnejšie;
  • zavedenie priebežnej obmeny ústavných sudcov v štvorročných cykloch, ktorá zamedzí výmenu väčšiny ústavných sudcov naraz;
  • zriadenie inštitútu náhradníkov ústavných sudcov, aby v prípade, ak sa uprázdni funkcia ústavného sudcu počas jeho funkčného obdobia, na toto miesto nastúpil náhradník vymenovaný z kandidátov zvolených v minulosti parlamentom, ktorých vtedy prezident za ústavných sudcov nevymenoval;
  • verejné hlasovanie o kandidátoch na ústavných sudcov v parlamente.

Sme presvedčení, že tieto zmeny vo výbere ústavných sudcov by mali byť prijaté tak, aby sa podľa nich mohol uskutočniť už výber ústavných sudcov koncom roku 2018. Návrh reformy výberu ústavných sudcov a sudkýň bol dnes odoslaný aj všetkým poslaneckým klubom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidentovi Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky a zástupcom odbornej verejnosti.

Marián Porvažník z Iniciatívy za lepšiu advokáciu, jeden z autorov návrhu, uvádza: Skúsenosti s výberom ústavných sudcov v minulosti jednoznačne ukázali, že zásadná zmena systému ich výberu predstavuje jednu z najväčších výziev prvého štvrťstoročia existencie Ústavného súdu SR.“

Peter Wilfling z VIA IURIS, jeden z autorov návrhu, hovorí: „Nie každá zmena však prispeje k zvýšeniu kvality Ústavného súdu. Prípadné zvýšenie požadovaného veku sudcov z doterajších 40 rokov na 45 rokov, o ktorom hovoril premiér Pellegrini, by bolo naopak škodlivé a mohlo by znížiť kvalitu Ústavného súdu. Súčasný požadovaný vek 40 rokov je úplne dostatočný, za primeraný ho pokladá aj Benátska komisia a zvýšenie tejto vekovej hranice by zablokovalo možnosť kandidovať pre ústavných právnikov z mladšej generácie a mohlo by spôsobiť nedostatok vhodných kandidátov na sudcov.“

Lucia Berdisová z Ústavu štátu a práva SAV a z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, jedna z autoriek návrhu, hovorí: „Nemožno so založenými rukami čakať na zmenu politickej kultúry. Náš návrh ašpiruje nielen na spresnenie a zvýšenie požiadaviek na kandidátov a kandidátky na ústavných sudcov, ale aj na skvalitnenie procesu ich výberu tak, aby sa ústavnými sudcami a sudkyňami mali väčšiu šancu stať autonómne právnické osobnosti s autentickým záujmom o ochranu právneho štátu, nie politické horcruxy.“

Znenie návrhov si môžete pozrieť tu.

Signatármi návrhu na zmenu volieb sudcov Ústavného súdu SR sú:

Mgr. Kristína Babiaková, advokátka, Via Iuris
JUDr. Juraj Babjak, bývalý sudca Ústavného súdu SR
Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M., vedecká pracovníčka, vysokoškolská učiteľka
JUDr. Elena Berthotyová, PhD., predsedníčka senátu Najvyššieho súdu SR, členka Súdnej rady SR
Mgr. Dušan Čimo, predseda senátu Najvyššieho súdu SR, člen Súdnej rady SR
JUDr. Peter Čuroš, PhD., vysokoškolský učiteľ
Bc. Šimon Drugda, LL.M., postgraduálny výskumník
JUDr. Zuzana Ďurišová, predsedníčka senátu Najvyššieho súdu SR
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., vysokoškolský učiteľ
JUDr. Ján Hrubala, sudca Špecializovaného trestného súdu
Mgr. Tomáš Kamenec, advokát
doc. Mgr. Marek Káčer, PhD., vysokoškolský učiteľ
JUDr. Juraj Kliment, predseda senátu Najvyššieho súdu SR
prof. JUDr. Ján Klučka, CSc., bývalý sudca Súdneho dvora EÚ, bývalý sudca Ústavného súdu SR
Mgr. Eva Kováčechová, riaditeľka Centra právnej pomoci
JUDr. Peter Krajčovič, bývalý zastupujúci predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR
JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M., vysokoškolský učiteľ
JUDr. Peter Kubina, advokát
doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD., vysokoškolská učiteľka
JUDr. Andrej Leontiev, LL.M., advokát
JUDr. Daniel Lipšic, LL.M., advokát
JUDr. Ján Luby, bývalý sudca Ústavného súdu SR
Mgr. Kubo Mačák, DPhil, vysokoškolský učiteľ
JUDr. Andrej Majerník, advokát
JUDr. Michal Matulník, advokát
doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD., vysokoškolská učiteľka
JUDr. Viera Mrázová, CSc., bývalá sudkyňa Ústavného súdu SR
Mgr. Viliam Myšička, advokát
doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., sudca Ústavného súdu SR
prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc., vedecká pracovníčka
Ing. JUDr. Marián Porvažník, MJur., Iniciatíva za lepšiu advokáciu
JUDr. Ján Šikuta, PhD., predseda senátu Najvyššieho súdu SR, bývalý sudca Európskeho súdu pre ľudské práva
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., vysokoškolský učiteľ
JUDr. Daniel Šváby, sudca Súdneho dvora EÚ, bývalý sudca Ústavného súdu SR
doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., riaditeľ Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, člen Súdnej rady SR
doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc., vysokoškolský učiteľ, bývalý zástupca SR pred Európskym súdom pre ľudské práva
Mgr. Peter Wilfling, VIA IURIS
Mgr. Pavol Žilinčík, právnik v Kancelárii verejného ochrancu práv, člen Súdnej rady SR

Realizované s podporou:

Fond pre transparentne Slovensko logo

Share This