Prokuratúra má vysvetľovať rozhodnutia a komunikovať s novinármi, myslí si verejnosť

Respondenti prieskumu verejnej mienky však zároveň uvádzajú, že informácie zo súkromného života prokurátorov ich nezaujímajú.

Väčšina ľudí nevie, čo vlastne robí prokurátor

Výsledky prieskumu ukázali, že veľká časť populácie nemá celkom jasno v tom, aké sú kompetencie prokurátora. Viac ako tri štvrtiny respondentov síce dokázali spontánne pomenovať základné kompetencie prokuratúry, ako je dohľad nad vyšetrovaním alebo dohliadanie na dodržiavanie zákonov, no pri zisťovaní hlbšej znalosti o práci prokuratúry boli výsledky výrazne horšie.

Až 56 % respondentov je nesprávne presvedčených o tom, že prokurátor rozhoduje o vine alebo nevine obžalovaných. 45 % opýtaných sa mylne domnieva, že prokurátor zastupuje ľudí v konaniach pred súdom a 37 % si myslí, že dáva ľuďom právne rady, čo v skutočnosti robí advokát.
Z ponúkaných možností dokázalo správne označiť všetky kompetencie prokurátora len 2,5 % opýtaných.

“Výsledok prieskumu vypovedá o tom, že veľká časť občanov Slovenska nepozná základný rozdiel v kompetenciách advokáta, sudcu a prokurátora,” hovorí Katka Batková, výkonná riaditeľka VIA IURIS.

 

 

Vysvetľujte rozhodnutia a komunikujte s novinármi, ale nie cez sociálne siete

Tak by sa v stručnosti dali zhrnúť názory verejnosti na komunikáciu prokurátorov. Ľudia najviac chcú, aby prokurátor verejne vysvetľoval svoje rozhodnutia v konkrétnych prípadoch (65 %), aby odpovedal na otázky novinárov (62 %) a aby informoval o priebehu vyšetrovania (62 %).

“Nedostatočná komunikácia prokuratúry podľa nášho názoru spôsobuje, že verejnosť nerozumie rozhodnutiam v kauzách verejne známych osôb, a preto im nedôveruje,” dodáva Katka Batková, výkonná riaditeľka VIA IURIS.

Naopak, respondentov najmenej zaujímajú informácie zo súkromného života prokurátorov. S takýmto typom komunikácie rozhodne súhlasí len 8 % ľudí a väčšina z opýtaných si myslí, že prokurátor by s verejnosťou nemal komunikovať prostredníctvom sociálnych sieti.

Verejnosť nezaujíma ani vyjadrovanie prokurátorov k aktuálnej spoločenskej a politickej situácii, s takouto komunikáciou rozhodne súhlasí len 13 % respondentov.

 

Prokuratúra je nejednotná a polarizuje spoločnosť

Jedinou charakteristikou hodnotenia činnosti prokuratúry, pri ktorej sa viac ako polovica respondentov priklonila k negatívnemu hodnoteniu, je jednotnosť. Až 53 % ľudí si myslí, že prokuratúra je nejednotná.

Podľa názoru VIA IURIS je takéto negatívne hodnotenie dôsledkom pretrvávajúcich sporov medzi čelnými predstaviteľmi prokuratúry, ktorí si často posielajú odkazy cez médiá.

Keďže osobnú skúsenosť s prokuratúrou má len málo obyvateľov Slovenska, názor na túto inštitúciu si väčšina ľudí môže vytvoriť sprostredkovane, predovšetkým na základe rozhodnutí prokurátorov ako aj na základe komunikácie a správania vysokopostavených prokurátorov.

Pri hodnotení zmien v činnosti generálnej a špeciálnej prokuratúry, ktoré si respondenti všimli po nástupe Maroša Žilinku a Daniela Lipšica, je podľa VIA IURIS jasne čitateľná polarizácia naprieč politickým spektrom, ako aj osobné sympatie či antipatie voči obom prokurátorom.

Kým zmenu k lepšiemu na generálnej prokuratúre si po nástupe Maroša Žilinku všimli najmä voliči opozičných strán SMER-SD, SNS, HLAS-SD a Republika, tak zmenu k horšiemu deklarovali častejšie voliči SME RODINA a PS.

 

 

Daniel Lipšic po nástupe na čelo špeciálnej prokuratúry zmenil jej fungovanie k lepšiemu najmä podľa voličov strán OĽaNO, SaS, PS či KDH. Naopak, voliči strán SMER-SD, SNS, HLAS-SD a Republika si myslia, že špeciálna prokuratúra dnes funguje horšie ako za čias predchádzajúceho špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

 

Zber dát pre VIA IURIS realizovala agentúra FOCUS od 20. – do 27. júna 2022, na vzorke o veľkosti 1 005 respondentov. Prieskum bol realizovaný metódou f2f (omnibus) a je reprezentatívny pre dospelú populáciu vo veku 18+ rokov.

Tlačová správa VIA IURIS

Tlačová správa VIA IURIS

Kontakt pre médiá:

E-mail: media@viaiuris.sk

Projekt ‘Piliere právneho štátu’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

ACF

Share This