Hromadná pripomienka k stavebným zákonom
Skutočný hazard

Štefan Holý stavil na rýchlosť, my žiadame kvalitu.

Podpredseda vlády Štefan Holý dnes zverejnil stanovisko Slovensko si nemôže dovoliť hazard, ku ktorému vyzýva VIA IURIS, v ktorom odmietol naše tvrdenia, že návrhy nových zákonov sú mimoriadne nevyvážené, uprednostňujú záujmy developerov pred záujmami verejnosti a verejnými záujmami v území, vrátane ochrany prírody. Štefan Holý povedal síce A, ale nepovedal B. Prečítajte si našu reakciu.

“Hazard, ku ktorému podľa Štefana Holého údajne VIA IURIS vyzýva, spočíva len v tom, že žiadame, aby sa pri povoľovaní stavieb dôsledne zohľadňovali všetky záujmy v území. A to vrátane záujmov ľudí, ktorí tam žijú, a ochrany životného prostredia. Nielen záujem stavebníka rýchlo stavať. Hazardom v skutočnosti je, že navrhované stavebné zákony neberú ohľad na zdravie obyvateľstva a na stav životného prostredia. Podpredseda vlády SR takto stavil na rýchlosť, my vo VIA IURIS však žiadame kvalitu.”

-Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS

Štefan Holý vo svojom stanovisku uvádza, že “Návrhy zákonov nevylučujú verejnosť chrániacu životné prostredie z prípravy územnoplánovacej dokumentácie ani z konaní o posúdení vplyvov povoľovaného stavebného zámeru na životné prostredie.“

Povoľovacie konania podľa súčasného stavebného zákona (od územného konania, cez stavebné konanie až po kolaudačné konanie) má podľa nového návrhu zákona o výstavbe nahradiť jediné konanie. V ňom sa s verejnosťou absolútne nepočíta. Verejnosťou treba rozumieť nielen aktivistov či občianske združenia, ale aj obyvateľov obce či mesta, ktorí nie sú bezprostrednými susedmi miesta výstavby. Len ľudia žijúci blízko stavby (susedia) majú určitú možnosť vyjadriť sa k výstavbe. Budú však musieť aktívne zisťovať, aj to len cez nový elektronický systém, či sa niečo v ich okolí plánuje stavať, aby sa vôbec do takého konania zapojili. Ak si informáciu včas nevšimnú, nikto ich vyzývať nebude.

Navyše, povoľovacie konania podľa súčasného stavebného zákona neriešia len to, aké materiály a aká stavebná technika sa pri výstavbe použijú, ale aj to, či sa stavia rodinný dom alebo 20-poschodový panelák, cesta alebo skládka. Zaoberajú sa rovnako tým, v akom území sa stavia, ako stavba ovplyvní susedné – bližšie či vzdialenejšie – stavby, či sa stavba nachádza v chránenom území alebo pri vodnom zdroji. Zohľadňujú, či hluk z výstavby bude v súlade s normami pre ľudí, ktorí v blízkom okolí stavby žijú. To znamená, že podstatou povoľovacích konaní má byť predovšetkým posúdenie a zladenie všetkých záujmov v území a následne povolenie takej stavby, ktorej pozitívne vplyvy budú prevažovať nad negatívnymi. Podstatným znakom novej legislatívy je však rýchlosť konania na úkor všetkých ostatných záujmov v území.

Príprava územnoplánovacej dokumentácie ani proces EIA (čiže posúdenie vplyvov na životné prostredie) nie sú – ani podľa európskej či medzinárodnej legislatívy – povoľovacími konaniami. Nie sú ani upravené v novom návrhu zákona o výstavbe. Štefan Holý vo svojom stanovisku potvrdil, že v povoľovacom konaní (sa) s verejnosťou nepočíta.

 

Ďalej podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie hovorí, že „Neznamená to ale, že sú nevyvážene uprednostňovaní developeri, ktorí nedodržiavajú pravidlá, nespĺňajú podmienky záväzných stanovísk, vrátane podmienok z územného plánovania,“ 

V tomto prípade potom Štefan Holý tvrdí, že ak developer splní požiadavky zo záväzných stanovísk, bude uprednostnený pred záujmami tých, čo v území už žijú. Nesmieme zabúdať, že to, či tie podmienky zo záväzných stanovísk splnil, bude posudzovať projektant, ktorého platí samotný stavebník – developer.

Prečítajte si celé znenie pripomienok k stavebným zákonom  (55 strán A4, PDF)

POMÔŽTE NÁM ZASTAVIŤ NEKVALITNÉ STAVEBNÉ ZÁKONY

Podpíšte hromadnú pripomienku k návrhom nových stavebných zákonov, ktorú sme predložili spolu s WWF Slovakia, SOS/BirdLife Slovensko, Slovensko.Digital a OZ Pre Dolinu.

Viac o nových stavebných zákonoch

Blog Evy Kováčechovej

Prečítajte si vynikajúci blog Evy Kováčechovej, advokátky spolupracujúcej z VIA IURIS. Pútavým spôsobom v ňom analyzuje najzásadnejšie nedostatky nových stavebných zákonov a poukazuje na paralely so slávnym dielom Douglasa Adamsa.

O našich výhradách k novým stavebným zákonom a najmä o ich dôsledkoch na každého občana našej krajiny diskutovala Eva Kováčechová so Zuzanou Kovačič Hanzelovou. Rozhovor si môžete pozrieť na SME.sk a jeho audio verzia je dostupná aj ako podcast.

Diskusia Rádio Regina

O Podstate navrhovaných zákonov, ale aj výhradách a pripomienkam verejnosti a samospráv k nim, diskutovala Eva Kováčechová v relácii Klub komunálnej politiky na Rádiu Regina.

Share This