Ústava nie je nákupný zoznam

Ústavný súd tento týždeň rozhodol, že referendum o skrátení volebného obdobia by nebolo v súlade s ústavou. Na to, aby sa prostredníctvom referenda mohlo rozhodnúť o predčasných voľbách, sa musí zmeniť ústava. Predseda parlamentu Boris Kollár chce preto navrhnúť, aby sa ešte na júlovej mimoriadnej schôdzi parlamentu rokovalo o zmene ústavy, ktorá by referendum o predčasných voľbách umožnila. Rozumieme silným emóciám, ktoré rozhodnutie súdu v spoločnosti vyvolalo. Stále to však nie je dôvod na náhle a nepremyslené zmeny ústavy, o ktorých sa začalo ihneď diskutovať. Prečo? Dôvodov je viac.

PO PRVÉ

Časté a neuvážené zmeny ústavy spochybňujú jej postavenie ako základného a najvyššieho zákona, ktorý má byť chrbticou nášho právneho systému. VIA IURIS opakovane v minulosti upozorňovala, že slovenská ústava patrí k najmenej chráneným v Európe a jej zmenu možno momentálne dosiahnuť takmer rovnakým postupom ako v prípade obyčajných zákonov.  Súčasné pravidlá umožnili poslancom a poslankyniam zmeniť ústavu už 19-krát od roku 1992! Neúspešných pokusov bolo viac ako 120.

VIA IURIS spolu s viacerými odborníkmi, odborníčkami, ale aj niektorými poslancami preto navrhli, aby sa zmeny ústavy v žiadnom prípade nediali prostredníctvom skráteného legislatívneho konania, pretože to nevytvára podmienky pre plnohodnotnú diskusiu o navrhovanej zmene. Ďalej sa zhodli na tom, aby sa predĺžila minimálna doba medzi jednotlivými čítaniami pri procese prijímania zmien ústavy v parlamente a skracovanie tohto obdobia nebolo možné. Rovnako odporučili, aby sa definovalo dostatočné časové obdobie pred konečným hlasovaním o prijatí návrhu zmeny ústavy , ak boli k nej predložené pozmeňujúce či doplňujúce návrhy.

Ako sa menila slovenská ústava?

PO DRUHÉ

Parlament len minulý týždeň rokoval o zmene ústavy, ktorou sa malo umožniť konanie referenda o skrátení volebného obdobia. Tento návrh parlament odmietol. Rokovací poriadok národnej rady pritom hovorí, že ak parlament návrh akéhokoľvek zákona, teda aj ústavy, neschválil, nový návrh zákona týkajúci sa tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov. V tomto prípade teda až v decembri.

A PO TRETIE

Ústavný súd dnes zverejnil dôvody svojho rozhodnutia a sú známe aj odlišné stanoviská troch jeho sudcov. Avšak predtým, než vzniknú unáhlené návrhy na zmeny ústavy, je nevyhnutné porozumieť všetkým argumentom ústavného súdu, až potom robiť akékoľvek závery.

Ústava má byť pevným múrom, ktorý chráni obyvateľov Slovenska pred zneužitím moci. Musíme k nej pristupovať s rešpektom, meniť ju len v skutočne nevyhnutných prípadoch a iba takým spôsobom, ktorý bude transparentný a poskytne čas potrebný na kvalitnú diskusiu. Ústava nie je nákupný zoznam, do ktorého si ktokoľvek čokoľvek dopíše len preto, že sa mu nepáči napríklad rozhodnutie ústavného súdu.

Projekt ‘Piliere právneho štátu’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Prečítajte si viac k zmenám ústavy

Share This