Čo môže znamenať rozhodnutie ESĽP vo veci Harabin v. SR?

Dátum zverejnenia: 2013
Autor: Peter Wilfling

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu v prípade Harabin v. Slovenská republika rozhodol, že v disciplinárnom konaní proti predsedovi Najvyššieho súdu SR Štefanovi Harabinovi vedenom na Ústavnom súde SR bolo porušené právo Štefana Harabina na nestranný súd podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv. Disciplinárne konanie sa teda bude musieť na Ústavnom súde SR zopakovať a v novom konaní budú musieť byť rešpektované všetky výhrady Európskeho súdu. Rozhodnutie Európskeho súdu však vyvoláva viaceré otázky ohľadom toho, ako má byť nové konanie na Ústavnom súde vedené.

Prečítajte si celú analýzu

Share This