Európske súdne inštitúcie

Dátum publikácie: 2006
Editor: Eva Kováčechová

Z obsahu: Európske súdne inštitúcie, trendy v ich rozhodovaní a dopad na rozhodovanie na Slovensku. Výzvy, ktoré pred týmito orgánmi ochrany práv stoja. Zborník je výsledkom 6. pracovnej konferencie Prístup k spravodlivosti – Bariéry a východiská, ktorá sa konala v roku 2006 v Omšení.

Pozrite si celý zborník z konferencie PILC 2006

Share This