Princíp subsidiarity v rozhodovaní súdov

Dátum publikácie: 2005
Editor: Zuzana Dlugošová

Z obsahu: Princíp subsidiarity v rozhodovaní súdov. Vzťah všeobecných súdov a Ústavného súdu. Prekonanie bariér vyplývajúcich z nejasného rozdelenia právomocí. Zborník je výsledkom 5. pracovnej konferencie Prístup k spravodlivosti – Bariéry a východiská, ktorá sa konala v roku 2004 v Omšení.

Pozrite si celý zborník z konferencie PILC 2004

Share This