Profesijná etika sudcov

Dátum publikácie: december 2012
Autor: Zuzana Čaputová

Cieľom publikácie je bližšie objasniť význam pojmov a inštitútov upravených alebo naznačených v Etickom kódexe sudcov Slovenska, a to prostredníctvom úprav v zahraničných etických kódexoch, prostredníctvom súdnej judikatúry a prostredníctvom stanovísk poradných etických komisii, prípadne sudcovských samosprávnych orgánov. Uvedené zdroje nie sú použité komplexne a vyčerpávajúco, ale sú vybrané k jednotlivým inštitútom profesijnej etiky a následne podradené k ustanoveniam platného etického kódexu sudcov Slovenska.

Prečítajte si celú publikáciu

Share This